• Célkitűzések
  • Lemaradó régiók strukturális átalakulása
   (ha az EU-átlag fajlagos GDP 75 %-a alatt)
  • Strukturális problémákkal küzdő területek gazdasági társadalmi átalakulásának támogatása
  • Oktatási-szakképzési és foglalkoztatási rendszerek átalakításának támogatása
 • Felosztása

Megnevezés

Magyar rövidítés

Angol rövidítés

Európai Szociális Alap (1960)

ESZA

ESF

Európai Regionális Fejlesztési Alap (1975)

ERFA

ERDF

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (1970)

EMOGA

EAGGF

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (1993)

HOPE

FIFG


KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK:

 • INTERREG III. határokon átnyúló együttműködés
 • LEADER + vidéki térségek fejlesztése (partnerség és helyi aktivitás alapján)
 • EQUAL munkaerő-piacon kialakult hátrányok, egyenlőtlenségek leküzdése
 • URBAN II. válságban lévő városok fenntartható fejlődését segíti elő