Projekt:

Pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése megadott időre adott költségkeret mellett.

Életciklusai:

 1. Kezdeményezési (koncepcionális) fázis
  • Ötlet/igény felmerülése
  • Projektjavaslat elkészítése
  • Részletesebb piaci elemzések (megvalósíthatósági tanulmány) készítése
 2. Tervezési fázis
  • Projekt célok definiálása
  • Projekt menedzsment létrehozása
  • Tevékenységek, erőforrások tervezése-ütemezése, integrálása minőségi-, illetve biztonsági előírásokkal, adminisztrációval
  • Életciklus-előrehaladás ellenőrzési tervek készítése
 3. Végrehajtási (implementációs) fázis
  • Tervek „üzembehelyezése”
  • Tevékenységek figyelemmel kísérése, irányítása
  • Előrehaladás (periodikus) vizsgálata, szükség szerinti reviziója
 4. Lezáró (befejező) fázis
  • Projekt komplettálása
  • Átadás
  • Projekt kiértékelése
  • Nyomon követési feladatok

Projetmenedzsment funkciói:

 1. Projekt tervezés
  • A projektvezető a közreműködő szervezeti egységekkel együtt team munkában végzi
  • Jellemző a kettős feladat:
   • A megtervezendő rendszer kialakítása megfelelő módszerek, technikák segítségével
   • Az ehhez megfelelő tervezési eljárás kidolgozása
 2. Projekt szervezés
  • Team építés és fejlesztés
  • A különböző team-ek tevékenységének szervezése, összehangolása (konfliktusok kezelése)
 3. Projekt koordinálás
  • Kitűzött határidők betartása
  • Információáramlás biztosítása
 4. Projekt irányítás
  • A munkálatok terv szerinti lebonyolítása

Projekt ellenőrzés

A projekt futását folyamatosan követő tevékenység
(Ki kell terjedjen mennyiségi-, minőségi- és funkcionális szempontokra)