Finanszírozás:

Általában valamilyen tevékenységhez szükséges pénzszükséglet fedezését.
Az üzleti életben a finanszírozás a vállalkozások alapításához, működtetéséhez, bővítéséhez, átalakításához szükséges pénztőke megszerzését, biztosítását jelenti. (A vállalkozások ellen folyó csődeljáráshoz, vagy felszámolási eljáráshoz is szükséges pénz).

A vállalat alapításához és működtetéséhez szükséges tőkeelemek származhatnak saját, vagy idegen (külső) forrásból. A hiteligénybevételi eljárás

Módok:

A vállalat alapításához és működtetéséhez szükséges tőkeelemek származhatnak saját, vagy idegen (külső) forrásból.

A finanszírozás ennek megfelelően lehet:

 • Belső forrásokkal történő azaz önfinanszírozás
 • Tőkepiaci, pénzpiaci közvetítéssel megvalósuló külső finanszírozás

A belső finanszírozás legfontosabb formái:

 • A vállalkozásban keletkezett profit újrabefektetése
 • Az amortizáció révén keletkezett összegek felhasználása
 • A tartalékok hasznosítása (pl. hosszú lejáratú céltartalékok képzése és felhasználása közötti időszakban a tartalékok mozgósíthatók)
 • A saját vagyon eredményesebb felhasználása (pl. ha a készletek forgási sebességét  sikerül megnövelni, vagy a vevőknél keletkezett követelések beszedési idejét megrövidíteni, akkor a lekötött tőke egy része felszabadul és pl. fejlesztésre, bővítésre fordítható)
 • A működtetéshez nem feltétlenül szükséges vagyonrészek értékesítése

A kereskedelmi feltételek mellett történő külső finanszírozás legfontosabb formái a következők:

 • Más vállalkozások által nyújtott ún. kereskedelmi hitel
 • Bankok, pénzintézetek által nyújtott hitelek
 • Lízing
 • Faktorálás
 • Forfetírozás
 • Értékpapírok kibocsátása
A külkereskedelmi ügyletek finanszírozásának leggyakoribb módjai:
 1. A legkézenfekvőbb finanszírozási lehetőség a kereskedelmi hitel nyújtása
 2. Finanszírozás bankhitelből
 3. Váltó
 4. Takarékbetétek, deviza-, folyószámlán levő összegek
 5. Opciók.
 6. Hitelfedezeti életbiztosítás
 7. Kezességvállalás
 8. Garancia.