Kockázat:

Olyan helyzetet jelent, amelyben egy esemény bizonyos valószínűséggel fordul elő, azaz a lehetséges jövőbeni események száma nagyobb, mint a ténylegesen bekövetkezőké, de az eseményekhez bizonyos valószínűségi érték rendelhető (bizonytalanság esetén a valószínűségek ismeretlenek). A kockázat "mérhető bizonytalanság". A döntéshozó ismerheti az összes bekövetkezhető eseményt és azok valószínűségét.

A vállalkozást, egyén érintő többféle kockázat kezelésének térben és időben összehangolt, integrált, mindig a lehető legjobb megoldást kereső (maximális haszon, minimális veszteség stb.) azaz optimalizált módszerét nevezzük kockázatkezelésnek (risk management).

Külkereskedelemben leggyakrabban előforduló kockázatok:

Ügyleti kockázatok ( a konkrét ügylettel kapcsolatosak):

 • Árukockázat: az áru eladhatatlan, a vevő kárára az eladó a szerződésben vállalttól gyengébb minőségű árut szállít, az áru a fuvarozás során elvész, megsérül, állapota megváltozik (rozsdásodik, elpárolog), késik
 • Árkockázat: a költségek az árbevételből nem térülnek meg, változik (előnytelenül) az inputok ára
 • Kereskedelmi kockázat: a vevő fizetésképtelenné válik, csődbe megy, rosszhiszemű, okmányt hamisít
 • Árfolyamkockázat: a fizetés pénzneme és a nemzeti valuta közötti árfolyam megváltozik (exportőrnek a hazai valuta felértékelése előnytelen, az importőrnek a leértékelése)
 • Nem teljesítés, nem szerződésszerű teljesítés kockázata: a vevő nem fizet, késve fizet, nem veszi át az árut, a szállító nem szállít, nem a kért mennyiséget, minőséget szállítja, nem időben stb.
 • Természeti kockázat: természeti csapás sújtja a szerződő feleket, vagy ők idéznek elő ilyet (környezetszennyezés)
 • Politikai kockázat: politikai események, vagy gazdaságpolitikai intézkedések miatt az ügylet meghiúsul, késve valósítható meg, többletköltséget igényel

Üzletpolitikai kockázatok (vállalati szintű):

 • A termelt termékek eladhatóságának és költségeik megtérülésének kockázata: piaci kockázat
 • Az értékesített termékek, szolgáltatások esetleges káros hatásaiból származó felelősségi kockázat
 • A vállalkozás folyamatos fizetőképességének zavaraiból adódó likviditási kockázat
 • A felvett hitelek kamatainak kedvezőtlen változásából származó kamatkockázat
 • A különböző célpiacok (országok) politikai stabilitása megingásából, fizetőképessége (hitelképessége) csökkenéséből, a konjunktúra kedvezőtlen alakulásából adódó országkockázat

Banki szempontból mérlegelt kockázatok:

 • Hitelkockázat
 • Országkockázat
 • Piaci kockázat
 • Kamatkockázat
 • Likviditási kockázat
 • Transzferkockázat
 • Működési kockázat
 • Jogi kockázat
 • A jó hírnév kockázata