Az ármunka területei:

 • Elvi ármunka (stratégia)
 • Operatív ármunka.
  Elemei:
  • kalkuláció (költségek felmérése)
  • árképzés (ajánlati árak és limitek meghatározása)
  • ármegállapodás (áralku-végleges ár megállapítása és rögzítése)

Az árképzés alapja a kalkuláció (elő –és utókalkuláció)

Előkalkuláció:

a külkereskedelmi ügylet megkötése előtt a lehetséges  költségek számbavétele és összesítése. Az ajánlati ár eltérhet az előkalkuláció eredményeként kapott ártól pl. üzletpolitikai megfontolások alapján.

Utókalkuláció:

az értékesítési eredmény összevetése az előzetesen számított költségekkel a külkereskedelmi szerződés realizálása után. A már ismert költségek egybevetése az árbevétellel. Az ügylet tényleges eredményességét mutatja meg, mennyire tér el a tényleges nyereség a tervezettől. Az eltérés elemzése fontos a jövőbeni üzletek sikere miatt, mert rámutathat az előkalkuláció során elkövetett hibákra, valamint a szerződéses feltételek módosulásából származó eltérésekre (fuvarköltség változása, útvonal módosulás, reklamáció, késedelem a fizetés során stb.

Árengedmények

Skontó (cash discount):

Olyan árengedmény, amelyet akkor lehet igénybe venni, ha a számlát az eredeti megállapodásban rögzített kereskedelmi hitel lejáratánál hamarabb kiegyenlítik.
A skontó vetítési alapja az egyéb kedvezményekkel csökkentett nettó ár.

Rabatt:

Árengedmény a nagy tételben vásárlónak, a folyamatos megrendelőnek, az új terméket kipróbálónak (meghatározott ideig). Nem mindig hozzák nyilvánosságra (csendes rabbatt)

Felárak

A külkereskedelemben bizonyos esetekben az eladó jogosult un. felárakat alkalmazni, amelyek megfelelnek az adott piac szokásos feltételeinek. Felárak alkalmazhatók:

 • különleges minőség esetében
 • a szokásos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalásakor
 • az adott terméknél szokásos minimális mennyiség alatti rendelésnél
 • különleges csomagolási mód alkalmazásánál
 • bármely egyéb esetben, amikor az eladó a szokásos szolgáltatásokon túl valamilyen többletszolgáltatást, vagy szolgáltatásokat nyújt a vevőnek