1. Javaslatok összegyűjtése

 • vállalkozáson belüli
 • vállalkozáson kívüli: ha nem saját beruházásról van szó

2. A javaslatok ráfordításainak és hozamainak becslése

Vizsgálják:

 • beruházás időtartamát
  • kivitelezési szakasz
  • üzemeltetési idő (a bevételek és a folyamatos ráfordításainak különbsége adja meg a hozamot)
 • beruházás nettó jövedelmét (adózott eredmény + amortizáció)

3. A javaslatok értékelése

Elfogadható a javaslat, ha a ráfordítások a hozamokból megtérülnek.
Ha több egyforma javaslat közül kell választani:

 • kedvezőbb tőkeszerkezet, vagy
 • nagyobb vagyongyarapodás

A döntésekhez számításokat kell végezni.
A beruházás megvalósítása most vagy később történik.

4. A megvalósítandó beruházás kiválasztása

5. A megvalósítás szakaszai

 • Tervezés

  • hálóterv készítése
  • műveletek sorrendje
  • létszám
  • dolgozók elhelyezése
  • a gépek szállítási, tárolási feltételei
  • a beszerzési források
  • a szállítási módok
 • Kivitelezés

  • a kivitelezők kiválasztása
   • saját maga valósítja meg a beruházást
   • fővállalkozót bíz meg
  • közös beruházás esetén a költségek megosztásának és az üzemeltetés megszervezésének eldöntése
 • Üzembehelyezés

  • jegyzőkönyv készítése (hatósági engedélyek beszerzése)
  • időpontja
   • az adásvétel napja
   • a próbaüzemelés utolsó napját követő nap
   • a tulajdonjog bejegyzésének időpontja
  • elszámolása a könyvvitelben aktiváláskor

6. Felülvizsgálat, ellenőrzés

A megvalósítás során történő ellenőrzés. Az üzembe helyezés utáni ellenőrzés.