Árképző tényezők összefoglalása:

Az árúval összefüggő tényezők

 • minőség
 • mennyiség
 • csomagolás
 • mellékszolgáltatások

A szerződés kereskedelmi feltételeivel összefüggő tényezők

 • fuvarparitás
 • szállítási határidő
 • fizetési feltételek
 • vevőszolgálat költségei

Célpiaccal összefüggő tényezők

 • kereslet, inputpiacok (beszállítók)
 • vámok
 • hatósági előírások az árképzéssel kapcsolatban
 • értékesítési csatorna, transzferár alkalmazásának lehetősége.
 • a nyereség az alacsonyabb adókulcsú országban jelenik meg, túlszámlázás ott, ahol magasabb az adókulcs
 • árfolyammozgások figyelembevétele

Az árképzés alapja a kalkuláció (elő –és utókalkuláció)

Előkalkuláció:

A külkereskedelmi ügylet megkötése előtt a lehetséges  költségek számbavétele és összesítése. Az ajánlati ár eltérhet az előkalkuláció eredményeként kapott ártól pl. üzletpolitikai megfontolások alapján.

Utókalkuláció:

Az értékesítési eredmény összevetése az előzetesen számított költségekkel a külkereskedelmi szerződés realizálása után. A már ismert költségek egybevetése az árbevétellel. Az ügylet tényleges eredményességét mutatja meg, mennyire tér el a tényleges nyereség a tervezettől. Az eltérés elemzése fontos a jövőbeni üzletek sikere miatt, mert rámutathat az előkalkuláció során elkövetett hibákra, valamint a szerződéses feltételek módosulásából származó eltérésekre (fuvarköltség változása, útvonal módosulás, reklamáció, késedelem a fizetés során stb.

 • Teljes önköltségszámítás. A külkereskedelmi ügylet során felmerülő összes költséget számba veszik, keletkezési hely szerint, költségviselőkre leosztva. Különféle számítási módszerek alkalmazásával megpróbálják a közvetett költségeket az adott, konkrét ügyletre szétosztani, meghatározni a közvetett és a közvetlen költségek ügyletre eső hányadát
 • Fedezetszámítás. A fedezet, vagy hozzájárulás számítás lényege, hogy az eladási árat nem közvetlenül a felmerülő költségekből vezetik le, hanem a reálisan a piacon elérhető árból, illetve árbevételből számolnak visszafelé, állandó és arányosan változó költségekkel dolgozva. A progresszív költségektől eltekintenek, a degresszív költségeket a reagálási fok szerint arányosan változó, illetve állandó költségekre osztják. Ezt az eljárást nevezik költségredukciónak. Ha az árbevételből megkapjuk az arányosan változó költségeket, megkapjuk a fedezetet, a hozzájárulást, amely megmutatja, hogy a termék milyen összeggel járult hozzá fel nem osztott fix költségekhez, illetve a nyereséghez.