A külkereskedelemben leggyakrabban alkalmazott fizetési módok:

  • nyitvaszállítás
  • beszedvény, inkasszó
  • okmányos meghitelezés, akkreditív

Nyitva szállítás, nyitott fizetési mód (open account)

Az eladó az árut az okmányokkal együtt küldi el közvetlenül a vevőnek, felkérve a megállapodott ellenérték időben történő megfizetésére. Ez a fizetési mód egyértelműen a vevőnek kedvező, az árut a fizetés előtt átveheti, ellenőrizheti, sőt értékesítheti is, a vételárból egyenlítheti ki tartozását. Az eladó birtokon kívül kerülhet. Csak megbízható partnerek, kis értékű ügyletek esetében ajánlott.
A nyitott fizetési módnál a felek nem kapcsolnak be bankokat. Az okmányos fizetéseknél a kereskedelmi okmányok a bankokhoz kerülnek és a bankok továbbítják a vevőhöz.
Nyitott fizetés esetén a vevő kezdeményezi bankjánál a fizetést, amely általában bankátutalás formájában történik, de lehet bankcsekk, vagy bankári intézvény.
Nyitott fizetés alkalmazásakor a fizetés okmányok nélkül történik, ezért is nevezik tiszta fizetésnek (clean payment)

Az okmányos fizetési módoknál kezdeményezhet a vevő (akkreditív esetén), az eladó (pl. okmányos beszedvény esetén), a lényeg, hogy az okmányok fizetés ellenében kerülhetnek a vevőhöz. 

Beszedés, beszedvény inkasszó (collection)

A beszedvény valamely tartozás bank útján történő érvényesítése. A bank és a fizetés jogosultja, az eladó közötti megbízásos jogviszony, amelyben az eladó felkéri bankját, hogy az átadott okmányok értékét szedje be a vevőtől. Az eladó felszólítja a vevő országában levő banki partnerét, amellyel levelező kapcsolatban áll, hogy fizessen, vagy írjon alá váltót.
A megbízott (a bank) vállalja, hogy megbízója helyett, annak követelését az adóstól beszedi.
A vevő az áruokmányokat csak fizetés ellenében kapja meg a bekapcsolt bank(ok) tevékenysége révén. Az inkasszó költsége ltalában az ügylet 2 ezreléke. Bár az ellenérték beszedésébe a bank is bekapcsolódik, előfordulhat, hogy nem történik mag a kifizetés, vagy, hogy a fizetést megtagadják és az okmányok sem jutnak el a vevőhöz, mégis az áru birtokába kerül. A bankok csupán továbbítják az okmányokat és fizetés ellenében kiszolgáltatják. Ezért nagyon fontos a szerződésben pontosan rögzíteni, hogy milyen feltételekkel juthat a vevő az okmányokhoz és kerülhet ezáltal birtokba.

A beszedvény típusai:

  • sima beszedvény (clean collection). A banki megbízás csak pénzügyi okmányokra, így saját, vagy idegen váltóra, csekkre, vagy egyéb pénzkövetelést megtestesítő okmányokra vonatkozik
  • okmányos beszedvény (documentary collection). Ez esetben a beszedvény vonatkozhat pénzügyi okmányokkal kísért kereskedelmi okmányokra. Az utóbbiak lehetnek számlák, fuvarokmányok, árut megtestesítő értékpapírok, vagy egyéb, az eladó teljesítését igazoló okmányok. A megbízás szólhat pénzügyi okmányokkal nem kísért, tisztán kereskedelmi jellegű okmányokra is.    

Akkreditív, okmányos meghitelezés (documentary credit, letter of credit)

Az eddig tárgyalt fizetési módoknál nem egyformán érvényesült a vevő és az eladó érdeke, anyagi biztonsága. Előfordulhatott késedelem, birtokon kívül kerülés, többletköltség stb.

Cél: egyenlő biztonság megteremtése a távoli, egymást nem ismerő partnerek számára is.
Az eladó érdeke az előrefizetés, vagy előlegfizetés lenne, de a vevő nem lehet biztos abban, hogy a megfelelő árut fogja kapni a megfelelő időben, az eladó viszont fél a fizetés elmaradásától.

A megnyugtató fizetés igényelt egy harmadik szereplőt, akiben a szerződő felek egyaránt megbíznak, értékeiket rá merik bízni, az eladó az árut, a vevő a pénzt, ez az un. bizalmi kéz ügyel a korrekt cserére.
A bizalmi kéz szerep a bankokhoz kötődött.
A bankok már az akkreditíves fizetés térhódítása előtt dolgoztak hitellevelekkel. Az utazási csekk elődje volt a hitellevél. Az utas hazai fizetési eszközéért vásárolt egy hitellevelet, amelyben bankja felszólítja a célországban működő levelező bank partnerét, hogy a személyazonosság megfelelő igazolása után a hitellevél keretösszegéig fizesse ki a kívánt összeget. A személyi hitellevél kereskedelmi forgalomra alkalmazott változata az akkreditív.

A vevő  bankjához befizeti a meghitelezési keret összegének megfelelő készpénzt és az áruszállítást igazoló okmányok ellenében történő kifizetésre kéri fel a pénzintézetet. Így lesz a személyi meghitelezésből okmányos meghitelezés

Az okmányos meghitelezés egy bank –a vevő megbízása alapján tett- írásos nyilatkozata arról, hogy ha a kedvezményezett (az eladó) a meghatározott feltételekkel egyezően, a szerződésben előírt okmányokat bemutatja, számára fizetést teljesít.

Lényege: a vevő szerződésben rögzített kifejezett fizetési ígéretét bankja a maga nevében is megerősíti önálló jogügylet formájában

Ehhez a banki kötelezettségvállaláshoz a vevőnek a megfelelő fedezetet el kell juttatnia a bankjához (lehet az ügyletet még hitellel kombinálni, az importárura a banknak zálogjogot biztosítani)

A bank kötelezettségvállalása többféle lehet. Fizethet (vagy fizettethet) azonnal, egy későbbi időpontban, váltót fogadhat el (vagy fogadtathat el), illetve teljesíthet váltó ellenében fizetést.