Ajánlatnak tekinthetünk minden olyan nyilatkozatot, amely a szerződéskötést megelőzően a felek bármelyikétől származik.
A szerződést megelőző ajánlat egy olyan nyilatkozat,

  • amelyet meghatározott számú címzetthez intéznek
  • az ajánlattevő egyoldalú kötelezettségét jelenti a szerződés létrehozására, tehát komoly szándékú jogi kötelezettségvállalást céloz
  • a fontosabb szerződési feltételeket már olyan részletességgel tartalmazza, amely mellett a címzett részéről történő egyszerű elfogadással a szerződés létrejöhet

Az ajánlati kötöttség azt jelenti, hogy az ajánlat a kötöttségi időn belül nem vonható vissza, csak abban az esetben, ha a visszavonás még az ajánlat kézhezvétele előtt megérkezik a címzetthez.

Az ajánlattevő meghatározhatja:

  • Az un. szóbanállási határidőt, azaz, hogy meddig vállal kötelezettséget,
  • De ki is zárhatja ezt a kötelezettséget (kötelezettség nélküli ajánlat)

Az ajánlati kötöttség megszűnik:

  • a szóbanállási idő lejártával
  • ellenajánlat megtételével
  • az ajánlat elutasításával