A külkereskedelmi szerződés legfontosabb elemei:

 • A szerződő felek megnevezése
 • Az árú megnevezése, minősége, csomagolása
 • Ár (egységár), valutanem
 • Fuvarparitás
 • A szállítás módja, határideje
 • Fizetési feltételek, a fizetés ideje (előre, egyidejűleg, utólag), a fizetés módja (átutalás, váltó stb.)
 • Garanciális kötelezettségek
 • Alkatrész utánpótlás
 • Bírói joghatóság
 • A szerződésre irányadó jog (lehet valamelyik fél országának joga, egy harmadik ország joga, a Bécsi Egyezmény)
 • A szerződéstől való elállás következményei
 • Egyéb záradékok
 • Cégszerű aláírás, dátum

A szerződés megköthető:

 • Írásban
 • Szóban (gentleman's agreement). Elsősorban kisebb értékű, rövid határidejű ügyleteknél alkalmazzák, amelyeknél az érdekmúlás veszélye nem áll fenn
 • Ráutaló magatartással