Az ügylet tárgya szerint az ügyletek lehetnek:

 • Áruügyletek
 • Szolgáltatásra kötött ügyletek
 • Anyagi értéket képviselő jogokra (szellemi termékek) vonatkozó ügyletek, az előbbiek kombinációi
 • Különleges ügyletek

Áruügyletek

Egyszerű áruügyletek:

exportügylet, importügylet. Vannak un. taktikai ügyletek, amikor pl. a várható világpiaci áremelkedés miatt későbbre halasztjuk az exportot, vagy az importárak várható áremelkedése miatt előbbre hozzuk az importot. Ismert az un. lecseréléses ügylet, amely egy egyszerű export és importügylet összekapcsolása, azonos, vagy rokontermékek esetében.
Különleges árúügyletek. Ide tartoznak a reexport típusú ügyletek. A reexportüzlet egy idegen árúalap adásvétele, tisztán kereskedelmi tevékenység. Az export és importügylet tárgya ugyanaz az árú.

Szolgáltatásra kötött ügyletek

Többféle csoportosítás lehetséges, az egyik megközelítés szerint megkülönböztetünk:

 • Fuvarozási, szállítmányozási
 • Idegenforgalmi
 • Hivatalos (államközi, nemzetközi szerződéseken alapuló szolgáltatások, pl. nemzetközi szervezetek, diplomáciai testületek kiszolgálása)
 • Egyéb magánszolgáltatások (műszaki, hírközlési, logisztikai, építési, pénzügyi, biztosítási, reklám, menedzsment, marketing, minőségellenőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások)

Anyagi értéket képviselő jogokra (szellemi termékek) vonatkozó ügyletek

Ilyenek pl. a licencia típusú ügyletek. A licencia szerződés a licencia átadója és átvevője között jön létre. A licencia átadója kizárólagos, sajátos jogok birtokában van, illetve olyan ismeretekkel rendelkezik, amelyekhez az ezeket felhasználni kívánó partner egyébként nem, vagy csak jogsértő módon férhetne hozzá.
A licencia szerződésben az átadó engedélyt (litentia = engedély latinul) ad, amely feljogosítja partnerét valamely termék gyártására, forgalmazására, ismeretek hasznosítására, jelölések, márkajelek használatára.

Különleges ügyletek (a teljesség igénye nélkül)Nemzetközi bérmunkaügyletek.

 • Nemzetközi kooperáció
 • Export fővállalkozás.
 • Lízing szerződések
 • Külföldi vállalatalapítások.
 • Ügyletek a koncentrált piacokon.