1. Rendeltetésük szerint

 • termelő
 • nem termelő

2. Szintje szerint

 • nemzetgazdasági
 • üzemgazdasági

3. Célja szerint

 • szinten tartó
 • rekonstrukciós
 • bővítő

  vagy

 • vállalkozást létesítő
 • vállalkozást fenntartó

4. Beruházást létrehozók közötti kapcsolat szerint

 • alap
 • kapcsolódó
 • közös

5. Pénzügyi forrás szerint

 • saját pénzeszközökből
 • vegyes pénzeszközökből

6. A döntés szabadságfoka szerint

 • önálló döntésű beruházás
 • indukált döntésű beruházás

7. A kivitelezés módja szerint

 • saját vállalkozásban megvalósított beruházás
 • idegen kivitelezővel megvalósított beruházás

8. Piaci kapcsolat szerint

 • piaci viszonyokhoz igazodó
 • piacot formáló

9. Vállalkozás célja szerint

 • bevételt növelő beruházás
 • költségcsökkentő beruházás
 • az előírásoknak történő megfelelés alapján végzett beruházás