A külgazdasági kapcsolatok területei:

 • Külkereskedelem
 • Nemzetközi csereügyletek (barter, kompenzáció)
 • Licencia ügyletek (az ügyletek tárgyai jogi oltalom, vagy üzleti titokvédelem alatt álló szellemi alkotások, szabadalmak, szoftverek, know-howk, védjegyek, copy right-ok stb.)
 • Lízing-ügyletek
 • Bérmunka ügyletek
 • Kölcsön ügyletek
 • Tőke befektetés
 • Technika transzfer
 • Nemzetközi munkaerőáramlás

A nemzetközi fizetési forgalom jogcímei:

 • Áruforgalom
 • Szolgáltatások
 • Idegenforgalom (üzleti, magán)
 • Üzleti szolgáltatások
 • Portfólió befektetések
 • Egyéb befektetések
 • Viszonzatlan tőkeátutalások
 • Eszmei, szellemi javak
 • Közvetlen tőkebefektetések
 • Kölcsönkövetelések
 • Technikai elszámolások

A nemzetközi fizetési mérleg valamely ország nemzetközi kapcsolataiból származó bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű szembeállítása. A fizetési mérleg fő feladata, hogy teljes képet adjon az ország devizamozgásokkal járó ügyleteiről, azok hatásairól az ország fizetőképességére, a devizatartalékok alakulására, a nemzeti valuta várható árfolyam alakulására.