1. Bevételek
2. Kiadások
Fejezetek

Cím
Alcím
Előirányzat csoport
Előirányzat

Az egyes részek tartalma

Fejezetek:

  • országgyűlés
  • minisztériumok
  • országos hatáskörű szervek
  • nemzetközi elszámolások
  • belföldi államadósságok

Cím: a fejezeten belül, a fejezetek felügyelete alatt álló költségvetési szervek.
Alcím: a címhez tartozó költségvetési szerv. Tovább nem bontható bevételek és kiadások.
Előirányzat csoport: azonos célú előirányzatok tartoznak ide.
Előirányzat: lehet rendes, rendkívüli és kiemelt.