A válságot előidéző okok:

 1. Belső okok:
  • vezetési hiányosságok
  • nem megfelelő munkaerő-állomány
  • nem megfelelő termékek
  • pénzügyi, likviditási problémák
  • nem elég hatékony kutatásfejlesztési tevékenység.
 2. Külső okok:
  • a piaci helyzet romlása
  • az erősödő konkurenciaharc
  • megváltozott vásárlói szokások
  • felgyorsult műszaki fejlődés
  • társadalmi-gazdasági események
  • kormányzati intézkedések

A vállalati működés a válságmenedzselés szempontjából három szakaszra bontható:

 1. Az első szakaszban a vállalti tevékenység normális mederben folyik, a vállalat piaci helyzete stabil, realizálja az ágazatban szokásos nyereséget, esetleg annál is többet. A vállalati stratégia döntően a válságok megelőzését szolgálja.
 2. A második szakaszban a vállalatnak már fenyegető, illetve bekövetkezett válsággal kell szembenéznie. Itt kell elhárítani a fenyegető válságot, illetve kivezetni a vállalatot a már kialakult válságból. Itt már általában speciális válságmenedzserek bevonásával folyik a válságmenedzselés.
 3. A harmadik szakaszban a vállalat már menthetetlen, a felszámolása elkerülhetetlenné vált. A feladat ilyenkor a vállalat megmaradt eszközeinek minél kedvezőbb áron történő értékesítése, a vállalat hitelezőinek minél teljesebb mértékű kielégítése, a vállalat megszüntetésével okozott társadalmi-gazdasági veszteség minimalizálása.

A vállalati válság kiútjai:

 1. A vállalat új növekedési pályára állítása.
 2. A vállalat összeolvadása egy másik vállalattal (fúzió) vagy felvásárlása egy másik vállalat által.
 3. A vállalat jogutód nélkül megszűnik. Ez a vállalat felszámolása. Lebonyolítása a likvidációs menedzsment feladata, aminek vezetője a bíróság által kijelölt felszámoló.
 4. A nehéz helyzetbe került vállalatok csődeljárást kérhetnek, ami fizetési moratóriumot jelent számukra. A fizetési moratórium alatt a hitelezők nem léphetnek fel a vállalattal szemben követeléseikkel, a vállalat levegőhöz jut. A vállalat ügyeinek rendbetételére vagyonfelügyelőt nevezhetnek ki.