A vállalati pénzgazdálkodás feladatai:

 • pénzeszközök előteremtése
 • pénzgazdálkodás
 • a speciális és egyedi akciók pénzügyi műveletei
 • a szükséges intézkedések
 • a pénzügyi rendszer irányítása, tervezése, elemzése, ellenőrzése.

A vállalkozás pénzügyi tervezése:

A vállalkozás pénzügyi tervezésének általános célja a vállalati stratégia megvalósítását segítő hosszú távú pénzügyi politika kialakítása és a vállalati pénzügyi egyensúlyának folyamatos fenntartása.

Főbb szakaszai:

 1. Előzetes felmérés és elemzés a beszerzés, a termelés, az értékesítés kezdetein.
 2. Eredmény megtervezése.
 3. A pénzeszközszükséglet kiszámítása és a finanszírozás belső és külső forrásai arányának megállapítása, majd az idegen források igénybevétele idejének, módjának és mértékének meghatározása.
 4. A pénzügyi eszközök hatékonyabb felhasználása.
 5. A tervezett eredmény és a vállalat kötelezettségei összhangjának, valamint a vállalati teher csökkentésének tervezése.
 6. A pénzügyi tervek véglegesítése, aminek lényege a mérlegszerű összhang (konzisztencia) megteremtése a pénzügyi terven belül, valamint a pénzügyi és egyéb részlettervek között. A pénzügyi terv magába foglalja: a vállalat tervezett vagyoni helyzetét, a vállalat működésének elérni kívánt eredményét, a bevétel- és költségtervet, a likviditási tervet, a befektetési és finanszírozási tervet.

Az eredmény elszámolása a termékmozgásokhoz kapcsolódik. A pénzgazdálkodás a tényleges pénzbevételhez és a pénzkiadásokhoz kapcsolódik. A valóságos pénzgazdálkodás folyamatosságának biztosítása és a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának folytonos fenntartása érdekében szükséges a tényleges pénzáramlások figyelembevétele, rögzítése és az azt szolgáló cash-flow kimutatás elkészítése, amelynek alapján a pénzforgalmi terv megalkotható.
A pénzáram (cash flow) a jövedelem-kimutatás egyes tételeihez kapcsolódó tényleges pénzbevételek és pénzkiadások különbsége adott időszakra, amely lehet egy év, negyedév vagy egy hónap.

Befektetésen a vállalat pénzeszközei egy részének lekötését értjük a vállalat küldetéséhez kapcsolódó, meghatározott rendeltetéssel egyszersmind nyereségszerzés határozott szándékával. A befektetési döntés a rendelkezésre álló vagy/és megszerezhető források hovafordításának meghatározására irányul. A befektetés lehet hosszú és rövid távú pénzlekötés.

A finanszírozás a befektetések megvalósításához szükséges pénzeszközök előteremtését és annak racionális felhasználását jelenti. A finanszírozás annak eldöntésére irányul, hogy az milyen forrásokból történjen.

A befektetés és finanszírozás kapcsolata az eszközök és források összhangját, egymásnak való megfelelését jelenti. A befektetési döntés alkalmával tekintettel kell lenni a döntés megvalósításához szükséges finanszírozási lehetőségekre, és fordítva, a finanszírozási döntésekkor a befektetésekkel kapcsolatos döntéseket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A vállalkozás külső pénzügyi kapcsolatai lehetnek:

 • Rövid lejáratú bankhitel, amely kamatköltséggel jár
 • Kereskedelmi hitel, melyet a szállító nyújt a vevőnek. Tipikus formája a váltó. A váltó rövidlejáratú fizetési ígéret, értékpapír formában.
 • Leszámítolás, amely különböző követelések lejárat előtti továbbadását jelenti (a kamatot levonják a névértékből).
 • Faktoring, melynek lényege, hogy a vállalt szokásos áruszállításból eredő később esedékes követelését a faktoráló megvásárolja, és viseli a behajtás kockázatát.
 • Középtávra: bankhitel, amelynek költsége a kamat és a garanciát jelentő kötelezettség.
 • A bérlet vagy lízing, ahol a lízingszerződés lejárta után a lízingelt eszköz a lízingbe vevő tulajdonává lesz.
 • Hosszú távú szóló finanszírozás a fejlesztési hitel, mely rendszerint 3 évnél hosszabb. E pénzszerzési forrás formája a részvénykibocsátás és a kötvénykibocsátás.