Logisztika:

A vállalkozásoknál a kész termék meg az ahhoz kapcsolódó információk eljuttatása a felhasználóhoz, úgy hogy a 7M-nek (megfelelő) eleget tegyen.

Logisztika lényege, a 7M:

 • megfelelő termék
 • megfelelő minőségben
 • megfelelő állapotban
 • megfelelő helyen
 • megfelelő időben
 • megfelelő felhasználónak
 • megfelelő költségen

Általában már külső logisztikai cégek végzik

Logisztika területei:

 1. Beszerzés logisztika: a termelés ellátáshoz szükséges inputokat szerzik be
 2. Termelés logisztika: a beszerzés és a termelés közötti folyamatokat bonyolítja le
 3. Marketing logisztika: a kész termékek célpiacra való eljuttatását biztosítja

A logisztika rendező elvei ( a kiszolgálás és a költségek arányban legyenek egymással)

 1. Kiszolgálás:
  1. rendelkezésre állás:
   • a logisztika készenléti idejét adja meg
   • a piac igényeihez milyen gyorsan tudok alkalmazkodni
  2. kiszolgálási idő (reakció idő): az igény felmerülése és a teljesítés között mennyi idő telik el
  3. kiszolgálás minősége ( finomhangolás): az igényeknek milyen mértékben tudok eleget tenni
 2. Költségek
  1. Beszerzés költségei: szállítási díj, tárolási díj, biztosítás, termék díj, rendelési vagy feladási díj
  2. Készletezés költségei: raktározási, anyagmozgatási, biztosítási, adminisztrációs, egyéb
  3. Hiány költségei: ha az anyagigény nem elégíthető ki megfelelően pl.: állásidő, ködbér, többletköltség

Logisztikai stratégia:

A vállalkozás olyan terve, amely a termelés folyamatos biztosítását és fenntartását segíti elő.

Logisztikai stratégiát érinti:

 1. Beszerzés:
  • szállítókkal való kapcsolat
  • az anyagokra plusz igény megjelölése
  • megjelölhető más szállító
 2. Készletezés:
  • a beszerzett anyagok készletbe való bevitelét jelenti
  • megnézik: minőséget, mennyiséget, összetételt
 3. Elosztás vagy értékesítés: a terméket valami készletezési pontra jutassák el
 4. Információk eljuttatása: a termékhez kapcsolódó információk eljussanak a felhasználóhoz

Készletgazdálkodás

A készlet beszerzésével, tárolásával, mozgatásával, kiszolgálásával foglalkozik.

Készletgazdálkodás részterületei:

 1. Beszerzés:
  • milyen mennyiséget állítok elő
  • rendelési idő és szállítás közötti idő mekkora
  • milyen minőségben készül el a termék
  Paritás: az a hely, ahol a felelősség és a költségek felelőssége másra száll át
  Átvehetem az árut:
  1. a szállító telephelyén ( a költség és a felelősség a vevőt terheli)
  2. a vevőtelephelyén ( a szállítót terheli a felelősség és a költségek)
  3. fuvarozó telephelyén veszem át az árut (a szállító és a vevő fele-fele arányban viselik a felelősséget és a költségeket
 2. Anyagmozgatás:
  Fajtái:

  • raktáron belüli anyagmozgatás
  • raktárak közötti
  • szállítani kell a felhasználóhoz az árut
  • munkahelyek között (egyik megmunkálási folyamatról a másikra szállítják)
 3. Tárolás: anyagmozgatás megszakítása
  1. Fix rendszer: minden készletnek meg van a hely
  2. Szabad rendszer: nincs meghatározva a készlet helye
  Bizonylatai:
  • bevételezési jegyek ( milyen készletet raktak a raktárba)
  • kivét jegy
  • visszavételezési jegy
  • nyilvántartási kartonok
  • átadási jegyek
 4. Kiszolgálás: készletek kiszállítása a jelentkező igényeknek megfelelően
  Módszerei:
  • FIFO rendszer (first in first on): ami elsőre bekerül, az elsőre kikerül pl.: élelmiszerek
  • LIFO (last in first on): mai utolsóként kerül be az elsőként kerül ki
  • PRI (prioritás): fontosság alapján szolgálnak ki
  • RND: véletlenül szolgálnak ki
 5. Értékesítés: véső felhasználóhoz való eljuttatást jelenti
  Az értékesítés függ attól, hogy hány telephelye van vagy raktára a vállalkozásnak.
  Általában van egy központi raktár és sok kisraktár, ebből következik:
  1. nyomás modell: központi raktár rányomja a termékeket a kis raktárakra
  2. szívás modell: elszívják a nagy raktártól a termékeket

Készletgazdálkodás alapfogalmai:

Összes készlet:

Saját előállítású készlet meg vásárolt készlet

Készletfajta:

Amit a számvitel együtt kezel

Készletféleségek:

Konkrétan készletezett termékek

Anyagkészlet:

 • alapanyag
 • segédanyag
 • üzemanyag
 • egyéb tartalékok vagy alkatrészek
 • egyéb anyagi eszközök pl.: munkaruha, védőruha

A készletek csoportosítás:

 1. Egymáshoz való viszony alapján:
  1. Függő keresletű: csak együttesen használhatók fel
  2. Független keresletű készlet: egymástól függetlenül használható fel
 2. Keresettségük alapján vagy hasznosság alapján:
  1. Inkurrens: régóta nem keresett készlet
  2. Immobil: régóta nem mozgó készlet
  3. Felesleg: belátható időn belül nem tudja hasznosítani
  4. Slack: valamilyen komplementer (kiegészítő) vagy input hiánya miatt nem tudják használni

Készletek vertikális felosztása:

 1. Biztonsági készlet: minimum készlet szintet jelent, ez alá nem süllyedhet
 2. Jelzőkészlet: utánpótlásra vonatkozik
 3. Átlagkészlet: biztonsági készlet + folyókészlet fele
 4. Folyókészlet: két utánpótlási idő között rendelkezésükre álló készlet
 5. Maximális készlet: maximális készlet mennyiség
 6. Normán felüli készlet: meghaladhatja a maximális készletet előírt készletet jelenti

Készletnormák:

Megadják, hogy mennyiségben, értékben és időben mekkora a megengedhető készlet szint.

 1. Nettó norma: azt a mennyiséget, ami egy termékbe ténylegesen bekerül
 2. Bruttó norma: nettó norma + veszteség pl.: hulladék
 3. Beszerzési norma: bruttó norma + szállítás + tárolás + raktározás
 4. Anyag kihozatali mutató: nettó norma / bruttó norma

A normákat megállapítható: becsléssel, statisztika alapján, gazdasági műszaki kritériumok alapján