Tárgyi eszköz:

Dgy vállalkozás anyagi erőforrásai, amelyek akár közvetlen, akár közvetett módon a termelést szolgáltatják.

Üzembe helyezett tárgyi eszközök (közvetlen):

Ha a rendeltetésszerű használat megkezdődött, akkor az értékcsökkenést el tudom számolni.

Üzemen kívüli tárgyi eszközök ( közvetett):

Nem számolható el értékcsökkenés:

 • Tárgyi eszközök
 • Gépek, berendezések, járművek, ezek közvetett módon szolgálják a vállalkozást

Immateriális javak:

p.: szabadalmi jog
Ingatlanok: tartósan egyesített a földel, nem számolható el rá écs, mert évről-évre nő az értéke
Beruházások, egyéb gépek, berendezések
Felújítások, tenyészállatok
Tárgyi eszközök létesítésére tőke befektetésére van szükségem

Üzemfenntartás

Üzemfenntartás feladata:

A gépek műszaki állapota folyamatosan ellenőrizve legyen.

Karbantartás fajtái:

 1. Hibajavító: már csak a hiba észlelése után kerül sor a javításra
 2. Megelőző: folyamatos felülvizsgálat, ami lehet időszakos, naptári év, teljesítmény szerint
  1. Felülvizsgálat utáni karbantartás: terv alapján készül
  2. Naptári időszakonkénti
  3. Használati idő utáni karbantartás
  4. TMK= terv szerinti megelőző karbantartás

Értékcsökkenés (amortizáció):

A vállalkozásnál költségként jelenik meg, a fix költségekhez tartozik:

 • Bruttó értékből számoljuk a bekerülési értéket
 • Nettó érték = bekerülési értékkel
 • Bruttó érték tartalmazza: vételár, vám, aktiválási kamat (csak a hitelből megvalósított beruházásnál), próbaüzemeltetési költség, tárolás költség, szállítási költség (csak belföldre értendők), biztosítási költség (csak az árubiztosítást), illetékek
 • Értékcsökkenés elszámolása (lehet %-os, Ft összeggel)
  1. Degresszív: kezdetben nagyobb, majd kisebb összeget írok le
  2. Progresszív: minden évre egyre nagyobb összeget írok le
  3. Lineáris: minden évben azonos értékű értékcsökkenést számolunk el
   leírási kulcs: 1/ használati idő x100 = x % (évenként x %-ot amortizálódik az eredeti értékhez képest)
   éves értékcsökkenés: Bruttó érték / 100x leírási kulcs = x Ft
   vagy bruttó érték / használati idő
  4. Teljesítmény arányos értékcsökkenés:
   Az értékcsökkenés összege függ a tárgyi eszköz összteljesítményétől, évenkénti elhasználódásától.
   Egységre jutó leírás (norma): bruttó érték / összteljesítmény = Ft/km
   Teljesítményre jutó értékcsökkenés = tényleges teljesítmény x norma