Napjainkban a szellemi munka, a szakértelem felértékelődött, ez vonta maga után az emberierőforrás-gazdálkodás jelentős átalakulását, fejlődését a munka világában.

Az emberi erőforrás-gazdálkodás (EEG):

Tevékenysége végső soron arra irányul, hogy a szervezet törekvéseit és a munkavállalók elvárásait egymáshoz igazítsa, az esetleges előforduló egyensúlytalanságokat tompítsa vagy kiküszöbölje.

EEG célja:

 • a szervezeti stratégia megvalósításához szükséges emberi erőforrás biztosítása mennyiségben és összetételben; a szaktudás fejlesztése, a munkatársak motiválása
 • olyan szervezeti kultúra, munkahelyi légkör kialakítása, amely ösztönzi a munkatársak közötti együttműködést és a szervezeti célokkal való azonosulást
 • a munkatársak szakmai ismereteinek és képességeinek ésszerű hasznosítása
 • gondoskodás az alkalmazottakra vonatkozó törvényben előírt, illetve vállalt jogi és szociális kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről

A munkáltató és a munkavállaló a munkaerőpiacon találkozik, és ott jön létre a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás.

Munkaerő-tervezés:

 • megalapozza azt, hogy a munkáltató milyen mennyiségű és összetételű munkaerő-kereslettel jelenik meg a munkaerőpiacon
 • lényegében egyensúlyteremtésre irányul három tényező között: a termelés, a termelékenység és a létszám között
 • Munkaerő-szükséglet
 • a munkaerő biztosítását megalapozó tervezőmunka legfontosabb tevékenysége
 • a szükségletnek a mennyisége mellett annak minőségét, szakmai és szakképzettségi struktúráját is meg kell tervezni
 • a tervek alapjául a vállalati, üzleti stratégiai tervek szolgálnak
 • vizsgálni kell a szervezet munkaerőhelyzetét meghatározó külső, környezeti tényezőket, a rendelkezésre álló munkaerő-kínálatot
 • elemezni kell a munkahelyi és szakmai struktúra alakulását
 • a fizikai foglalkozású munkavállalóknál az egyik leggyakrabban használt módszer a termelés normaóra-szükségletén alapuló létszám meghatározás
 • funkcióelemzés: a tevékenysége részeire kell bontani, és a részenként megállapított időigényekből kell meghatározni a tevékenység időigényének meghatározását
 • bázis alapú tervezés: egy korábba használt tényleges létszámból indulnak ki

Munkaviszony létesítés

Ha belső forrásból nem tudja megoldani a munkáltató, akkor a munkaerő piacról szerzi a munkaerőt

Kiválasztás:

 • hirdetés útján
 • kapcsolatok
 • pályázat
 • önéletrajz
 • személyes elbeszélgetés

Felvétel:

 • szerződés kötés
 • erkölcsi bizonyítvány
 • ajánlás, referencia
 • orvosi vizsgálat
 • grafológia