A gazdasági társaságok lehetnek jogi személyiségű (Kft; Rt) és nem jogi személyiségű (Bt; KKT; KHT) gazdasági társaságok!

RT. Részvénytársaság

Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul.

RT alapítása:

 • jogi és természetes személyek alapíthatnak
 • cél a tőkeegyesítés
 • lehet: zárt körűen alapítani, ahol a tagok maguk jegyzik a részvényeket
 • lehet: nyílt körűen alapítani, ahol bárki jegyezhet részvényt
 • a jegyzett tőke mértéke 20M Ft

RT szervezete:

 • közgyűlés a főbb kérdésekben dönt
 • igazgató tanács: operatív működésű, 3-11 tagok létszáma, lehet kívülálló és részvényes
 • felügyelő bizottság: ellenőrzi az ügyvezetést
 • könyvvizsgáló a jelentéseket vizsgálja, 5 évre választják és jegyzik a cégbíróságon

Részvény:

Részesedési jogot megtestesítő értékpapír:

 • névértéke a részvényre nyomtatott összeg
 • árfolyama a mindenkori piaci árfolyam 

Részvény jellemzői:

 • feljogosítja a nyereség részesedéséből
 • felosztásnál részarány
 • szavazati jogot jelent
 • részvételi jog a közgyűlésen

Részvény típus szerint:

 • bemutatóra szóló
 • névre szóló

Részvény fajtái:

 1. Törzsrészvény
 2. Elsőbbségi részvény: osztalékfizetés, vagyon felosztás esetén elsőbbsége van
  1. Szavazati: többszörös szavazati, vétójog szavazati
  2. Osztalék elsőbbségi
  3. Likvidációs részvény (ha jogutód nélkül marad az Rt.)
 3. Dolgozói részvény: dolgozók kapják ingyen vagy kedvezményesen
 4. Kamatozó részvény: fix kamat illeti a részvény tulajdonosát
 5. Átváltoztatható kötvény:
  • hitelviszony vagy pénzkövetelést megtestesítő értékpapír, lejárata van
  • Rt. bocsátja ki
  • lejárat előtt az Rt. részvényre váltja ki

KFT. Korlátolt Felelősségű Társaság

Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott törzsbetétből álló törzstőkével alakul.

KFT alapítása:

 • jogi és természetes személyek
 • felelősség korlátolt
 • személy és tőkeegyesítés a cél
 • 3 M Ft tőke kezdéskor vagy apport (nem pénz)
 • alapító okirata: társasági szerződés
 • a tulajoknak törzsbetétük van, amelyek tartalmazzák a beadott pénzt

KFT működése:

 • felelősségük a bevitt vagyon erejéig korlátlan
 • az egyes tagokat megillető vagyoni hányad (üzletrész)
 • legfőbb szerve a taggyűlés
 • képviselet az ügyvezetők dolga
 • könyvvizsgáló is lehet, ha a törvény előírja
 • felügyelő bizottság csak nagyobb vállalatoknál van és ellenőrzi az ügyvezetőket (ha 1 személyes Kft., illetve ha az éves árbevétele 50M Ft és 200 fő fölötti a foglalkoztatottak létszáma

KFT megszűnése:

az általános megszűnésen felül háromnegyedes szavazati többséggel