A bank pénzkihelyezése a forgalomba, jövedelemszerzés céljából (ügyfelekkel szembeni követelés).

Fajtái

 • hitelnyújtás: pénzeszközök, áruk és szolgáltatások átengedése meghatározott időtartamra, kamatfizetés ellenében és visszafizetési követelés mellett
 • betételhelyezés: lehet jegybanknál vagy más bankoknál
 • követelést megtestesítő értékpapírok vásárlása: kötvény, állampapír
 • követelés megvásárlása
  • váltó leszámitolás: a váltót a váltó tulajdonosa a lejárati határidő előtt eladja a banknak, ezért a bank leszámitolási kamatot számít fel
  • faktorálás: az áruvásárlásból és szolgáltatásnyújtásból származó rövid lejáratú követelések megvásárlása
  • forfetírozás: a közép és hosszú lejáratú követelések megvásárlása
 • bankgarancia nyújtása, kezességvállalás
  • bankgarancia nyújtása: olyan kötelezettség vállalás, amely szerződésen alapul, feltétel nélküli, visszavonhatatlan
  • kezességvállalás: a biztosítékok egyik formája, amely kezességi szerződés alapján, járulékos kötelezettségvállalást jelent
 • lízing: bérleti, hitelezési és kereskedelmi tevékenység egy időben történő megjelenése
 • befektetések: tulajdonjogot megtestesítő értékpapírok vásárlása
 • bankközi hitelkihelyezés: más banknak, általában rövid lejáratú hitel nyújtása
 • nemzetközi közvetlen hitelkihelyezés
  • kettős deviza adásvétel
  • bankhitel
  • konzorciális hitel: több bank együttesen nyújt hitelt
  • szindikált hitel
  • klub hitel: előre meghatározott csoport nyújt hitelt
 • tőkekivonás