A vállalat

A vállalat alapvető célja:

a fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett.

A vállalat küldetése:

 • kifejezi és körülhatárolja a vállalakozás működési körét
 • megkülönböztető jegyeket ad más vállalatokhoz képest
 • nem egyéni célok integrálásával jönnek létre

Vállalat:

olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely elkülönülten gazdálkodik, a gazdasági élet más szereplőihez a piac közvetítésével kapcsolódik, miközben pénzjövedelem szerzésére, annak növelésére törekszik.

Szervezeti célok:

 • hierarchikusan strukturáltak, ami azt jelenti, hogy meghatározhatók a szükséges         tevékenységek és ezek célszerű elrendezése
 • az egyéni céloknak összeegyeztethetőeknek kell lenniük a vállalati célok, végső soron a szervezet hatékony működésével
 • ölérendelt célok létezése, amely a szervezet lényegét világítja meg, azt a képességet amellyel a szervezet rendelkezik, az egyén nem

A vállalat érintettjei:

A szervezeten belül beszélhetünk tulajdonosokról, menedzserekről és munkavállalókról, ők az ún. belső érintettek.

 1. Tulajdonos:
  • tőkéjét vállalkozásba fekteti, a vállalkozás nyereséges működése esetén gyarapíthatja azt
  • lehetnek természetes személyek, intézményi tulajdonosok (állam, bankok, vállalatok)
  • az intézményi tulajdonosok képviselőik útján vesznek részt a vállalat irányításában
 2. Menedzser:
  • döntéseivel leginkább befolyásolja a vállalat életét, céljának megvalósulását,jövőjét
  • céljuk a vállalkozás eredményessé tétele
 3. Munkavállalók:
  • céljai nem kötődnek olyan szorosan a szervezeti célok megvalósulásához
  • legkisebb a közvetlen ráhatásuk a szervezeti célok alakulására
  • a munkavállaló a magasabb jövedelem elérésében, míg a másik csoport annak  megfelelő szinten tartásában érdekelt, mert az mint költség, a profitot csökkenti