A piaci egyensúly

A keresleti és kínálati függvényeknek közös koordináta- rendszerben való ábrázolásával és viszonyuk elemzésével nagyon összevont formába jellemezhetjük egy termék piacát. A kínálat és kereslet mennyisége ugyanarra a termékre vonatkozik. Az így kapott ábra a közgazdaságtan legalapvetőbb eszköze a Marshall - kereszt néven ismeretes. Mindig meg kell különböztetnünk egy termék vagy egy szolgáltatás „piaci” árát az „egyensúlyi” árától. A termék mindenkori ára piaci ár, de csak egyetlen kitüntetett ár lehet egyensúlyi ár is egyben.

Az egyensúlyi ár az a kitüntetett piaci ár, amely mellett a termék keresleti és kínálati mennyisége éppen megegyezik. Piaci egyensúly esetén mind az eladó, mind a vevők elégedettek a kialakult piaci helyzettel. Az érvényes piaci ár mellett nincsen eladatlan termék, illetve kielégítetlen fizetőképes kereslet.

Egyensúly esetén a teljes keresleti és kínálati görbének az egyensúlyi pont előtti (attól balra helyezkedő) szakasza „él”. Az egyensúlyi ár alatti kereslet egy potenciális vevői tartalék arra az esetre, ha bármi folytán a piaci ár csökkenne.

A piaci ár valamely terméknek a piacon érvényesülő tényleges ára, amely a vevői és eladói szándékok viszonyát fejezi ki, és ezek alakulásától függően folyamatosan változhat.

Amikor ténylegesen kialakuló piaci ár valamiért kisebb lesz az egyensúlyi árnál, akkor ez túlkeresletet okoz: az adott ár mellett a keresett mennyiség meghaladja az eladásra kínált mennyiséget. Ha a ténylegesen kialakuló piaci ár valamilyen oknál fogva magasabb az egyensúlyi árnál, akkor ez túlkínálatot idéz elő a piacon: az adott ár mellett a kínálat mennyiség meghaladja a keresett mennyiséget, s ezért az eladónak nehézsége támad a megtermelt termékek eladásakor.

Munkanélküliség

Akkor alakul ki amikor a kínált munkaerő nagyobb, mint a kereslet.

Munkanélküliség fajtái:

 1. Önkéntes vagy szándékolt munkanélküliség: amikor az aktív munkaerő adott feltételek mellett nem hajlandó munkát vállalni (nagyobb a bérigény, mint amit a piac nyújt)
 2. Súrlódásos munkanélküliség: rövid távú munkanélküliség, amely az emberek önkéntes munkahely-változásából, a munkahelykeresés idejéből ered.
 3. Technológiai munkanélküliség: technikai-technológiai fejlődés miatt a termelékenység nő, ezért csökken a munkaerő iránti kereslet.
 4. Strukturális munkanélküliség: akkor alakul ki, ha a munkaerő-kereslet és –kínálat összetétel eltér egymástól. (pl.: szakképzettség földrajzi hely, nemek stb.)
 5. Konjukturális munkanélküliség: gazdasági válság és visszaesés váltja ki.

Munkanélküliség kialakulásának okai:

 • Konjukturális
 • demográfiai
 • reálbérek alacsony szintje
 • képzettség hiánya
 • kényszerű munkanélküliség
 • önként vállalt munkanélküliség

Infláció

Az árak folyamatos és tartós növekedésével alakul ki.
Defláció: az árak csökkenésével alakul ki

Az infláció alapvető oka az, hogy a társadalom többet fogyaszt, mint amennyit képes megtermelni.

Infláció fajtái:

 1. Költséginfláció: ha az árak emelkedésének oka az, hogy a termelési költségek gyorsabban növekednek, mint a termelékenység.
 2. Strukturális infláció: egy adott iparágban növekszik a kereslet a kínálathoz képest.
 3. Kúszó infláció: az árak több éven keresztül tartó emelkedése, amely évi átlagos üteme nem éri el a 10%-ot. 1-2 számjegyű.
 4. Vágtató infláció: az árak növekedése két számjegyű.
 5. Hiperinfláció: ha a mérték meghaladja a 100%-ot, vagyis 3 számjegyű.

A fix pénzjövedelemmel rendelkező társadalmi csoportok az infláció szenvedő alanyai, mert reáljövedelmük csökken azáltal, hogy az áremelkedés gyorsabb ütemben növekszik, mint pénzjövedelmük.
A hitelezők azért szenvedő alanyai az inflációnak, mert az általuk nyújtott kölcsönöket alacsonyabb vásárlóerővel rendelkező pénzben fizetik vissza.

A pénzüket megtakarító emberek azért vesztenek, mert az árak emelkedésével csökken a megtakarított pénzük vásárlóereje.
Az inflációnak vannak haszonélvezői is: a rugalmas pénzjövedelemmel rendelkező csoportok, az adósok és a spekulánsok.