Termelés:

A javak, szolgáltatások előállításának folyamata, célja a szükséglet kielégítése.

Újratermelés:

A termelés szakadatlan ismétlése, a működő nemzetgazdaság.
                 / termelés- elosztás – forgalom – fogyasztás /

Elosztás:

A termelésben résztvevők közreműködésük arányában részesülnek a termelt javakból.

Forgalom:

A termék eljuttatása a fogyasztóhoz

Fogyasztás:

szükséglet kielégítés

Az újratermelés alapformái:

A mennyiséget vizsgáljuk:

 • egyszerű: azonos szinten ismétlem a termelést, ugyanannyit termelek
 • bővített: magasabb szinten ismétlem a termelést, többet termelek

Az összetétel változhat:

 • szűkített: alacsonyabb szinten ismétlem a termelést, kevesebbet termelek
 • társadalmi rétegű: válság
 • részleges: 1-1 vállalat vagy ágazat termelése csökken.

Egy egészséges gazdaságban mind a 3 jelen van, de a bővített dominál.
Az újratermelés tartalma szűken a termékek, szolgáltatások előállítása, tágan tartalmazza a szükségletek újratermelését, újratermelődik a munkaerő és a társadalmi- gazdasági viszonyok.

A nemzetgazdaság teljesítménye

Gazdasági növekedés:

a gazdaság kiszélesedése, a javak, szolgáltatások mennyiségének emelkedése.

Gazdasági fejlődés:

minőségi javulás, jobb- korszerűbb gazdaság
Mérésére az 1 főre jutó GDP szolgál.

A növekedés módja vagy útja:

 • extenzív: az erőforrás mennyiségét növelem, többlet lesz
 • intenzív: az erőforrás minőségi javítása eredményez többletet.

A gazdasági növekedésben vannak válságok.

A teljesítmény számba vehető:

 1. természetes teljesítményben, szűk kört vizsgál
 2. értékbeli érték = mennyiség × egységár / = folyóár, változatlan ár /

A mutatók típusai:

 • Flow: egy időszak teljesítményét mérik
 • Stock: egy időpontnyi állapotot vizsgálnak

Nemzetgazdasági teljesítménymutatók

1930-tól nemzetközileg elfogadott rendszer a makrogazdaság adatainak mérésére az SNA rendszer. Alapmutatói megmutatják, hogy elsődleges elosztás során az adott nemzetgazdasághoz tartozó szereplők mennyi jövedelmet termeltek az adott gazdaságban, ezek a hazai mutatók.
Megmutatják, hogy elsődleges elosztás során az adott nemzetgazdasághoz tartozó szereplők mennyi jövedelemhez jutnak, ezek a nemzeti mutatók.
Továbbá megmutatják, hogy újraelosztás során mennyi lesz a rendelkezésre álló jövedelem.

GO (Gross Output) Teljes kibocsátás

Az adott gazdaságban egy év alatt létrehozott anyagi javak és szolgáltatások értéke.

Kiszámítása: minden gazdálkodó szervezet, intézmény évi összes kibocsátását összegzi függetlenül attól, hogy további feldolgozásra vagy végső felhasználásra szánt javakról van-e szó.

 • értéke felhalmozódást tartalmaz
 • a felhalmozódás oka: a felhasznált anyagok félkész termékek
 • a halmozódást a termelőfogyasztás okozza

Hazai össztermék

GDP ( Gross Domestil Product) Bruttó hazai kibocsátás

Egy év alatt előállított, tovább felhasználásra nem szánt, tehát végső felhasználásra szánt anyagi javak és szolgáltatások összessége.
Kiszámítása:
GO - termelő fogyasztás

NDP ( Net Domestil Product) Nettó hazai termék

Egy év alatt létrehozott új érték.
Kiszámítása: GDP – amortizáció
Nemzeti mutatók

GNI (Gross National Income) Bruttó nemzeti jövedelem

Egy nemzetgazdaság gazdasági szereplőinek, elsődleges elosztás során belföldről és külföldről származó összes bruttó jövedelme.
Kiszámítása: GDP – külföldi gazdasági szereplők hazai tőke és munkajövedelem
 + hazai gazdasági Szereplők külföldi tőke és munkajöv.

NNI (Net National Income) Nettó nemzeti jövedelem

Egy nemzetgazdaság gazdasági szereplőinek elsődleges elosztás során belföldről és külföldről származó összes nettó jövedelme.
Kiszámítása: GNI – amortizáció
    NDP – külföldi gazdasági szereplők hazai tőke és munkajövedelem
 + hazai gazdasági szereplők külföldi tőke és munkajövedelem

Rendelkezésre álló jövedelmek

A nemzetközi transzferek módosítják a rendelkezésre álló jövedelem nagyságát ( pl.: segélyek). A nemzetközi mutatókból számoljuk.

GNDI (Gross National Disposable Income) Rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem.

Kiszámítása: GNI – kiáramló transzferek + beáramló transzferek

NNDI (Net National Disposable Income) Rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem.

Kiszámítása: NNI – kiáramló transzferek + beáramló transzferek
GNDI – amortizáció