A nemzetgazdaság fogalma:

valamely ország földrajzi határain belül lévő vagy azon kívül, de tulajdonilag az országhoz tartozó gazdaság egésze: anyagi, emberi erőforrások, javak, szolgáltatások és kapcsolataik.

 1. Alanyai:
  1. Háztartások: természetes személyek csoportja, fogyasztó gazdaság
  2. Vállalatok v. vállalkozások: profit céllal termel, szolgáltat
  3. Non profit szervezetek: alapítványok, pártok, állami vállalat
  4. Állam: szervezi, irányítja a gazdaságot, az állam szervei önállóan gazdálkodnak, de nem önállóak
   • az állam szervei: - kormányzati / központi / szervek
   • helyi szervek: / önkormányzatok / 
   • elkülönített állami pénzalapok
  5. Külföld: olyan egység, amely kapcsolatba kerül a belfölddel, a diplomáciai elv érvényesül.
 2. Tulajdonviszonyai:
  1. magán tulajdon
  2. állami tulajdon
  3. egyéb (szövetkezeti, alapítványi, stb.)
 3. Gazdasági koordinációs mechanizmusai szerint:
  1. piaci
  2. bürokratikus
  3. korporativ (állami és érdekképviseleti szervek együttműködése alkuja)
  4. egyéb (önkormányzati, etikai, családi)
 4. Újratermelési szférái szerint:
  1. termelés: termék  szolgáltatás
  2. elosztás: javak elosztása, jövedelmek kifizetése
  3. forgalom: ( kereskedelem vendéglátás szolgáltatás)
  4. fogyasztás: (egyéni, közületi)
 5. Ágazati osztályai (szintjei):
  1. ( nemzetgazdasági ) ág
  2. ágazatok: A-Q-ig
  3. ágazat: decimális rendszerű besorolás 2 számjegy
  4. alágazat: 3 számjegyű
  5. szakágazat: 4 számjegyű