Marketing mix:
A marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott, az adott helyzethez igazodó kombinációja.

A marketing mix eszköztára: a 4P rendszere (McCarthy, 1964)
Termékpolitika (Product)
Árpolitika (Price)
Értékesítéspolitika (Place - distribution)
Marketingkommunikáció (Promotion)

Almixek:
Termékpolitika: Értékesítési politika:
Terméktervezés, termékfejlesztés Logisztika és fizikai elosztás
Termékpozicionálás Értékesítési utak tervezése
Termékek bevezetése és kivonása A kereskedelmi formák elemzése
Formatervezés A kereskedelmi partnerek
Csomagolás kiválasztása és értékelése
Márkázás Vertikális marketing rendszer
Termékkutatás

Árpolitika: Marketingkommunikáció:
Költségvizsgálat Kommunikációs elvek
A fogyasztói árelfogadás vizsgálata A komm mix és almixei:
Árrugalmasság, érzékenység vizsgálatok Reklám
Felárak, engedmények Sales Promotion (SP)
Költségtérítés Personal Selling (PS)
Public Relations (PR)
A reklámpiac intézményi háttere
Reklámkutatás, reklámelemzés

Marketingkommunikáció:
Mindazon piacbefolyásoló eszközök gyűjtőneve, ahol a befolyásolás nem a termék vagy ár révén történik, hanem döntően a kommunikáción keresztül.
A piacbefolyásolás tevékenységét kommunikációs és ösztönzési elemek jellemzik.
A reklám, a PR és a személyes eladás jelentősége főleg az információcserén, kommunikáción alapul.
A sales promotion tevékenységben inkább az ösztönzés a hangsúlyos.

Marketingkommunikációs mix:
Reklám (olyan nem személyes kommunikációs tevékenység, melynek célja a kiválasztott célcsoport befolyásolása)
PR (közönségkapcsolatok;olyan interaktív kommunikációs tevékenység, melynek célja a vállalkozás és környezete közötti bizalom építése, folyamatos ápolása)
Sales Promotion (vásárlásösztönzés; olyan piacbefolyásoló módszerek összessége, melyek közvetlenül ösztönzik a fogyasztót v viszonteladót a vásárlásra. Olyan értékeket kínálnak fel a vevőnek, ami képes indító lökést adni a vásárláshoz)
Personal Selling (személyes eladás; a cég képviselője közvetlen kapcsolat révén kísérli meg kedvező döntésre bírni a fogyasztót, felhasználót)

Feladatuk:

  1. tájékoztatás
  2. figyelemfelkeltés
  3. meggyőzés
  4. cselekvésre ösztönzés
  5. emlékeztetés
  6. a vállalkozás jó hírnevének megalapozása
  7. a fogyasztók magatartásának pozitív befolyásolása

Kommunikációs folyamat:

Kommunikációs folyamat
Kommunikátor: az üzenet kibocsátója, vagyis a kommunikációs forrás
Címzett: az üzenet befogadója
Üzenet: az információ, amit a kommunikátor a címzetthez el akar juttatni
Csatorna: az út, amelyen a kommunikátor az üzenetet a befogadóhoz eljuttatja
Kód: az üzenet „lefordítása” kommunikációs nyelvre (pl. kép, szín, zene, stb.)
Válasz: visszacsatolás a kibocsátóhoz arról, h mit fogott fel a címzett az üzenetből, hogyan reagál rá
Zaj: azok a hatások, amelyek eltorzítják a kommunikációs folyamatot