Marketing:
A marketing napjainkban egyrészt gondolkodásmódot jelöl (marketing filozófia), másrészt pedig tevékenységek összehangolt rendszerét jelenti, ami magában foglalja a piaccal kapcsolatos teendők tervezésének és végrehajtásának összességét (marketing menedzsment).
1998, Bauer – Berács:
Szűkebb értelemben a marketing olyan vállalati tevékenység, amely a vevők, felhasználók igényeinek kielégítése érdekében

  1. elemzi a piacot
  2. meghatározza az eladni kívánt termékeket
  3. megismerteti azokat a fogyasztókkal
  4. kialakítja az árakat
  5. megszervezi az értékesítést
  6. befolyásolaj a vásárlókat.

Tágabb értelemben a marketing a vállalat egészére kiterjedő – a vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó – filozófia, szemléletmód, melynek megvalósítása a vállalati felső vezetés feladata, oly módon, h a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing szempontok domináljanak.

Marketing stratégia elkészítésének menete:
Marketing stratégia: a marketing célok, az erőforrások és a piaci környezet közötti folyamatos összhangteremtés.
Stratégiai tervezés:

  1. mindenkori helyzetelemzés
  2. előrevetítés
  3. célok
  4. cselekvési programok

A vállalati küldetésből indul ki: a küldetés a vállalkozó hosszútávú elképzelése a vállalat feladatairól és céljairól. (Kotler)
A stratégiai célképzés folyamata:

Környezetelemzés Vállalatelemzés Vállalati küldetés
Kockázati elemek Relatív erősségek Mit akarok elérni?
Marketing lehetőségek Relatív gyengeségek

A kritikus sikertényezők és a váll potenciál összevetése (mi az, ami elérhető?)
Társadalmi elvárások(Mi tehető meg?) Stratégiai célok


Piackutatás menete:
Egy piackutató felmérés (vizsgálat, kutatás) elvégzése komplex feladat, számos hozzáértő közreműködővel, tárgyi és technikai feltételek biztosításával megvalósítható, sok pénzbe kerülő munka.

A PIACKUTATÁS FOLYAMATA
(Tervezés, szervezés, végrehajtás)

A piackutatás folyamata

Eredmények FELHASZNÁLÁSA
VISSZACSATOLÁS

Kutatási terv készítése:
A cél megfogalmazása után a rendelkezésünkre álló idő és pénzügyi keret függvényében elkészítjük a kutatási tervet. Ebben meghatározzuk a szükséges infók körét, forrását, a megszerezhetőség módszereit (szekunder, primer).
A vizsgálat végrehajtása:
A kutatási tervtől függően több szálon is futhat, pl szekunder és primer infók gyűjtése. Kérdőívek szerkesztése, sokszorosítása. Infók feldolgozása, adatok táblázatokban, grafikonokban való megjelenítése és elemzése.
Az eredmények összegzése:
Zárójelentésben, tanulmányban foglaljuk össze.
Visszacsatolás:
Eredmények alapján döntések születnek, ezeket a gyakorlat igazolja vissza.