{autotoc}

Hitelintézetek

Hitelintézetek jellemzői

A hitelintézet olyan pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat végez.

Jogosultak a saját tőkéjüket meghaladó mértékű betétgyűjtésre és a visszafizetendő pénzeszközöknek a pénztulajdonostól való elfogadására. Kizárólagosan nyújthat pénzforgalmi szolgáltatást, illetve kizárólagosan jogosult egyéb pénzügyi tevékenység végzésére.

Hitelintézetek típusai

Bankok

A bankok jellemzői

Betétet gyűjt, pénzforgalmi szolgáltatást üzletszerűen nyújt.

 • univerzális hitelintézet: teljes körű pénzügyi szolgáltatást végez üzletszerűen pl. betétgyűjtés, hitelnyújtás, számlavezetés, belföldi és külföldi forgalom lebonyolítása
 • részvénytársaságként működhet
 • jegyzett tőkéje legalább 2 milliárd Ft, melyet teljes összegben be kell fizetni az alapításkor
A bankok feladatai
 • passzív bankműveletek
 • aktív bankműveletek
 • fizetési forgalom lebonyolítása (bankszámlák közötti elszámolás)
 • banki szolgáltatások (speciális és semleges bankműveletek):
  • valuta és deviza adás-vétel
  • széfszolgálat
  • váltó elszámolása
  • speciális műveletek pl. faktoring, forfetírozás, lízing műveletek

Szakosított hitelintézetek

A szakosított hitelintézetek jellemzői
 • külön törvényi szabályozásnak megfelelően pénzügyi szolgáltatások végzésére jogosult, vagy tevékenysége vagy ügyfélköre vagy mindkettő korlátozott. Nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére.
 • Kizárólag részvénytársaságként működhet.
 • Jegyzett tőkéje legalább 1 milliárd Ft

Szövetkezeti hitelintézetek

A szövetkezeti hitelintézetek jellemzői
 • Tevékenységüket csak szövetkezeti tagok körében végezhetik
 • Takarékszövetkezet és hitelszövetkezet formájában működhet. (legalább 15 fő szükséges)

Pénzügyi vállalkozások

Olyan hitelintézeten kívüli jogi személy, amely a hitelintézeti törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül csak egyet vagy azok csak meghatározott körét végezheti. A betétgyűjtésen és számlavezetésen kívül minden egyéb pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult. Pénzügyi ügynöki tevékenységet a bankközi piacon pénzügyi vállalkozás csak kizárólagos tevékenységként végezhet.

50 millió forinttal részvénytársasági vagy szövetkezeti formában lehet alapítani.