I. Vállalkozás beindítását megelőző tevékenységek
1. előkészítés
2. kivitelezés
3. üzembe helyezés

1. ELőKÉSZÍTÉS:

 • Tervezési program tartalmazza a következőket:

- tulajdonos és beruházó adatai
- telepítés helye
- a keresk-i szálláshely rendeltetésének meghatározása
- a keresk-i szálláshely minőségének meghatározása
- alapkapacitások (szoba és ágyszámok)
- értékesítőhelyek nagysága, milyensége, mennyisége és minősége
- létszámra és üzemeltetésre vonatkozó jellemzőket
- egyéb szolgáltatásokat
- müszaki és pü-i ismertetést

 • Megvalósíthatósági tanulmányt kell csinálni – Fleasibility Study

- költségek felsorolása
- földrajzi régió elemzése
- versenyhelyzet, versenytársak vizsgálata – SWOT analízis
- kereslet-kínálat viszonya
- ingatlan mérete – típusa
- pénzügyi megvalósítása lehetősége
- kell egy előzetes jövedelem megtérülési számítást végezni
- várható üzemi eredmény

 • Alkalmazott trv-ek , jogszab-ok, előírások, környvédelmi, tűzvédelmi szabályok figyelembevétele
 • Értékelés
 • Döntés – jogilag rendezett területbiztosítás
 • Kivitelezés
 • -beruházásra vonatkozó döntést a vállalkozó hozza meg, aki piaci kockázatot vállal

→ döntéshez rendelk-re kell hogy álljanak az alábbi feltételek:
→ megvalósíthatóság tanulmány
→ jogilag rendezett területbiztosítás
→ előzetes hatósági vélemények
→ műszaki-gazd-i tervek
→ pénzügyi fedezet
→ beruházás ütemezése előkészítés, kivites, üzembe helyezés vonatkozásában

 • Döntés után folyatódik az előkészítés szakasza az engedélyezési terv előkészítésével

→ Döntésben résztvevők: bonyolító szervezet, tervezők, kivitelezők, hatóságok, szakhatóságok, üzemeltető
2. KIVITELEZÉS:
- jogerős létesítési engedély birtokában ezek után kezdődik a kivitelezés szakasza
- 1. lépés → kiviteli tervek előkészítése
- helyszínrajz
- épületen kivüli létesítmények tervdokumentációja
- építési kiviteli tervek
- ezzel egyidőben érintett közművekkel+hatóságokkal engedélyeztetni kell :
- víz-csatorna - gázszerelés
- szellőzés – légtechnika - felvonó terveket
- fűtés
- a kivitelezés különböző feladatai külön-külön kivitelezőkkel és külön-külön megkötött szerződésekkel biztosítjuk

3. ÜZEMBE HELYEZÉS
- az elkészült szálláshely beruházás átvételét, üzembe helyezését a tulajdonos-vállalkozó engedélyezi
- ide tartozik a szálláshely gépeinek-eszközeinek, berendezéseinek szakszerü üzemeltetése
- ezek egy részét a tárgyi feltételeket → a beruházás kivitelezése során
a személyi feltételeket → a beruházás során
→ részben az üzemeltetés kezdete előtt kell megteremteni

I. Helykiválasztás szempontjai:
- a gazdasági sikernek fontos feltétele a kedvező fekvés
- a helyszín kiválasztás kérdése kizárólag egy újonnan építendő szálláshely esetében vetődik fel
- meglévő házak esetbén a helyszín már nem változtatható → korrekciókat lehet végezni

a, helyszínbiztosítás a meglévő szálloda esetében:
- a feladat: megfelelő tevék-el a negatív hatásokat kiszűrni, csökkenteni kell – pozitívakat növelni kell
b, helyszínbiztosítás a jövő szállodái esetében:

 • TÁJ:

- főleg üdülőszállodák esetében játszik kiemelkedő szerepet a természeti és helyszíni adottság

 • KÖLTSÉGEK:

- szállodakaterógiát a szolgáltatás-kínálat és az építési kts-ek határozzák meg
- ingatlanárak jelentőseg meghat. az építési kts-eket
-és az elvárt árbevételen keresztül megfelelő fedezetet igényel

 • KÖZLEK-I ESZKÖZ:

- minden szállodatipusra egyformán fontos a helyszín kritérium (közúti,vasúti,légi közelekedés)
- szállodáknak kötelezően kell csatlakozni 1 v. több. közlek-i rendszerhez

 • SZINERGIA: (egymás hatásainak erősítése)

- szinergikus helyszín-orientálás: olyan helyszín választás, mely egy olyan üzleti ter-re orientálódik
ahol az eredeti célon kívül kiegészítésképen a szállodai szolgáltatásokat is igénybe veszik
- telepítésnél vizsgálják:
→ vonzási terület → megközelítési lehetőségek
→ környvédelmi adottságok → vízellátás
→ csatornázás → energiaellátás

 • UTAK, BURKOLATOK, PARKOK:

- a szállodát igénybe vevő vendégek legnagyobb része személygépkocsival, autóbusszal érkezik
- a szállodához vezető utakat megfelelő burkolattal ellátni (közuti forgalomra mérezetett)
- fontos a bekötő utak és parkolók világításának és a csapadékvíz elvezetésének megoldása

 • VIZELLÁTÁS:

- csak ivóvíz minőségű vízzel történhet
- tűzvédelmi szabályzatban előírtaknak megfelelően tűzvíz ellátásáról is gondoskodni kell

 • CSATORNÁZÁS:

- a szálloda építését csak közüzemi csatorna megléte esetén lehet elkezdeni
- a keletkező szennyvizek elvezetését csatornán keresztül kell megoldani

 • FÜTőENERGIA ELLÁTÁS:

- szállodában a víz melegítésére + épület fűtésére különböző fűtőanyagok felhasználása
( földgáz, elektromos áram, gőz, szén, koksz kombinációja)

 • ELEKTROMOS ENERGIA ELLÁTÁS:

- a létesítésnél a szüks. elektoromos energiát előzetesen felmérik
- szüks. menny-t a helyi áramszolgáltató biztosítja a szálloda részére

 • TELEKOMMUNIKÁCIÓ:

- eszközeit távbeszélő + hírközlő hálózatot a területileg illetékesek biztatják (matáv)

 • A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSAKOR FONTOS A MEGFELELő TALAJVIZSGÁLAT IS


- a szálloda nagyságát, formáját a célja hat. meg
- épületek lehetnek: - szabadon álló épületek -zártsorú épületek - pavilon elrendezésű épületek

Kereskdelmi szálláshelyek:
→ szálloda
→ kemping
→ nyaralóház
→ turistaszállás
→ fizetővendéglátó szálláshely