- a falusi tur. a 2 vh között fejlődött igazán → ekkor szorvány és bokortanyák alkalmasak voltak a falusi vendéglátásra
→ később feledésbe merült a tevék
→ rendszerváltás után újra kezd terjedni
→ 1993-ban döntés született az országos szövetség megalakításáról
- falusi magánszálláshely a nem kiemelt gyógy-vagy üdülőhelyeken kivüli községekben és már kialakult tanyás térségekben ifo-i célre hasznosítot lakás, üdülő és egyéb épületrész a hozzájuk tartozó helyiségekkel és területekkel együtt
- a falutur-ban olyan vidéken tört. tevék-ek jelennek meg → melynek szálláshely vonzata van
- legklasszikusabb forma: „tiszta szobát „ használják a vendég fogadára →viszonylag olcsó szálláshely
→ de progit is kell ajánlani!!
→ szállásokat minősíteni kell (nélkülőzhetetlen az értékesítéshez)
Minősítés ált célkitűzései:
- egységes elvek szerinti minőségi kategóriákba sorolni + egységes minősítő jellel megjelölni a szálláshelyeket
- megbízható minőségű szolgáltatások nyújtására ösztönözni a falusi vendéglátókat
- növelni a szálláshelyek promóciós, értékesítési esélyeit
- garantált minőségű szálláshelyek adatbázisának létrehozása a marketing tevék elősegítésére

- szájpropagandának nagy jelentősége van→ csak 1 %-ot tesz ki a katalógusból választott szálláshelyek száma
- kevésbé fejlett településen jön létre a falutur → viszont területfejlesztő hatással bír
-→ meg kell vizsgálni adott ter. múltját
→ eladható. működőképes szokásokat