- állam megfelelő tur.politika kialakításával segítheti, fejleszthető az ifo-t

- tur.politika alatt : a tur. tudatos támogatását és alakítását értjük → mely a közösségek részéről nyilvánul meg a

turisztikai vonatkozású adottságok befolyásolásával

→ tehát a tur. fejlesztésével kapcs-os távlati célok együttese

→ a tudatos fejlesztést helyezi előtérbe (ez mérsékli az ifo nem kivánatos negatív hatásait – pld.

környezetrombolás

- meghatározó tényezői: → természeti → társadalmi → gazdasági → jogi tényezők

→ közlekedéstechnika → általános technikai fejlettség

- A tur.politika eszközei a következők lehetnek:

→ gazdasági eszköz : állami támogatás, adókedvezmény

→ társadalmi – kommunikatív: stay at home mozgalom

→ jogi : rendelkezések tilalmak

→ technikai: szállítóeszközök, létesítmények állapotellenőrzése

→ gyógyászati

→ rendészeti: építési, eü-i intézkedések

- Az állam tur.politikájának hordozói:

→ közjogi testületek : állam, megyék, városok

→ magánjogi intézmények : szakmai szövetségek, érdekvédelmi szervezetek, nemzetközi egyesülések

→ akcióközösségek → ifo-hoz közel álló képviselők – települési szállodái,

- A gazd.politika elsődlegesen az ország és a nép anyagi jólétének emelésére irányul → igy a tur.politika ezen belül

kiemelt szereet tölt be

→ az ifo ugyanis több pozitiv funkciót lát el ennek érdekében :

→ fizetési – mérleg funkció → foglalkoztatási

→ kiegyenlítési → jövedelmtermelési

- A hazai tur.politikában a Széchényi-terv, a nemzeti fejl.-i terv tölt be kiemelk. szerepet

→ olyan gazdfejlesztés, cselekvési programsorozat, mely Mo-n felgyorsíthatja a gazd-i felzárkózást és a

társ-i felemelkedés folyamatait

→ az állam 7 terület fejlesztését tekinti kiemelkedő jelentőségűnek:

1. autópálya 2. innováció 3. lakás

4. turizmus 5. beszállítás 6. kis és középvállalkozások

7. regionális gazdaságépítés

→ a turizmus fejlesztési program 6 alprogramot tartalmaz:

1. gyógy- és termálturizmus 2. konferenciaturizmus

3. tematikus parkok 4. kastély- és várturisztika

5. turisztikai információs rendszerek 6. egyéb minőségi turisztikai termékek

fejlesztésének alprogramja

- A tur. irányításában megkülönböztetünk állami és területi irányítást:

1. állami irányítás intézményei:

a, Gazdasági Minisztérium : - (2003. július 1-től)

- kidolgozza az átfogó ifo.koncepciót

- ellátja az irányítási feladatokat

- közreműködik az ágazati felső(köz)oktatás állami feladatainak ellátásba

- megállapítja az engedélyekhez kötött tevékenységek körét

b, Országos Ifo-i Bizottság: - dönt a pályázati célokról és a Turisztikai célelőirányzatok

felhasználásról

- a nemzeti marketingterv főbb elveiről

- az ifo-i fejlesztési stratégia elveiről

- közreműködik a közgazd-i és jogi szabályozás + feltételrendszer

kialakításban

- rendszeres kapcs-ot tart a turisztikai vállalkozásban érintett szakmai

érdekképviseleti szervekkel és testületekkel

- 1998-tól állandó bizottságként működik

- Kezdeményező, javaslattevő, véleményező, kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő

- Albizottságok:

 • Ellenőrzési
 • EU-i integrációs
 • Egészségturizmus
 • Kastélyok, kúriák, várak
 • Falusi turizmus

2. területi irányítás intézményei:

a, Regionális Ifo-i Bizottságok : - nemzeti tur.politikának alárendelve, azzal összhangban

kidolgozza a régió tur.politikáját

- megvalósítási progikat alakít ki

- elősegíti a turisztikai infrastruktúra fejlesztését

- ösztönzi a kistérségi turisztikai együttműködést

- részt vesz annak regionális progijaiban

A turizmus irányításában részt vesznek még a következő szervezetek:

a, Parlament Idegenforgalmi Bizottsága: - ifo-i vonatkozású trv-ek előkészítése

- ifo-i szempontok érvényesítése a jogalkotásban

- ifo-t érintő trv-ek végrehajtásának ellenőrzése

- együttműködés az ifo-ban dolgozó szakmai szervezetekkel,

a regionális irányító szervekkel

b, Magyar Turizmus RT: - Gazd-i Minisztérium 1személyes tulajdona

- (jogelőd: OIH, majd 1994 – 1996. Magyar Turisztikai Szolgálat Rt.)

- Tevékenységének célja: magyar turisztikai kínálat piacra vitele

- 1994 – ben jött létre

- felel a magyar tur. propagandájáért

- kutatásokat szervez és finanszíroz a termékfejlesztések koordinálására

- pályázati rendszert működtet

- működteti a magyar nemzetközi ifo-i külképviseleteket

c, Magyar Tourinform hálózat: - ingyenes infot biztosít a turisták részére

- segíti+támogatja a turisztikai vállalkozásokat, szolgáltatásokat

→ összefogja tevékenységüket

- infot gyűjt a térség vonzerőiről+friss adatokat a szálláshelyekről, aktuális

progikról

- non-profit szervezet → kisebb bevételeket az ajándéktárgyak, úti könyvek

értékesítésével szerezhet

A marketingmunka eszközei:

- Kiadványok megjelentetése

- Turisztikai külképviseletek Európa számos városában +tengerentúlon

(2003-ban: 20 országban, 24 képviselet)

- Turisztikai kiállításokon, vásárokon megjelenés

Pl.: Külföld: ITB (Internationale Tourismus – Börse Berlinben – általában

március elején

WTM (World Travel Market) Londonban - általában november közepén

Pl. belföldön:

Utazás kiállítás márciusban

HO SHOW novemberben

Welcome to Hungary Workshop (csak szakmai és beutaztatóknak)

- Piaci információk szolgáltatása, ill. ehhez szükséges kutatómunka

- Szakmai partnerkapcsolatok építése

- TOURINFORM név alatt Franchise rendszerben működő magyarországi turisztikai információs irodák hálózatának koordinálása + 2 saját TOURINFORM iroda fenntartása

 

A magyar turisztikai régiók

1. Észak-Magyarország

2. Tisza-tó

3. Észak-Alföld

4. Dél-Alföld

5. Budapest-Közép-Dunavidék

6. Közép-Dunántúl

7. Nyugat-Dunántúl

8. Dél-Dunántúl

9. Balaton


A Magyar Turizmus Rt. regionális igazgatóságai a RIB-ek Regionális Marketing Igazgatóságaiként végzik a munkájukat.

A 7 tervezési – statisztikai régióban működnek a fent megnevezett RMI-k, míg a Balatoni és a Tisza – tó vonatkozásában a regionális turisztikai projekt iroda.

A legismertebb hazai idegenforgalmi szakmai szövetségek, egyesülések

és néhány ismert rövidítés


 • Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége (IMOSZ)
 • Magyar Fürdővárosok Szövetsége
 • Magyar Szállodaportások „Aranykulcs” Egyesülete
 • Magyar Szállodaszövetség (MSz)
 • Magyar Természetbarát Szövetség (MTSz)
 • Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR)
 • Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISz)
 • Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISz)
 • Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége (MISzSz)

 

Turisztikai Célelőirányzat

Þ Forrása: Költségvetés

(+ önkéntes adományok, korábbi hitelek visszafizetése)

Þ Célok: → innováció a turizmusban

→ idegenforgalmi vállalkozások humán erőforrás + informatikai fejlesztése

→ kis és középvállalkozások segítése

→ idegenforgalmi ágazat hatékonyságának és bevételeinek emelése

→ idegenforgalmi szolgáltatások színvonalának emelése

→ új munkahelyek teremtése

→ vidékfejlesztés

Þ Jogcímek: → megvalósíthatósági tanulmányok, rendezési tervek…

→ terület és termékfejlesztés, környezetvédelem

→ beruházások, infrastruktúra

→ marketingmunka

→ rendezvények támogatása

→ szakemberképzés

→ MT. Rt., OIB, pályázatkezelő szervek működési költségei

Þ Támogatás:

→ A támogatásból kizártak pl. csődeljárás, felszámolás alatt álló

szervezetek,

→ köztartozás esetén,

→ korábbi pályázati kötelezettség nem teljesítése

Þ Támogatás formái:

→ vissza nem térítendő támogatás

→ visszatérítendő támogatás

→ kamattámogatás

Þ Pályáztatás szabályai:

A rendelet részletesen előírja

- formanyomtatványok

- igazolások

- pályázati díj

- határidők

- elbírálási rendszer

- nyertes pályázat esetén: a szerződéskötés

pénzfolyósítás

teljesítményigazolás

elszámolás

A turizmus gazdasági jelentősége:

- a GDP 4,5 %-át adja, igy fontos szerepe van a gazd-ban

- Mo-n kb. 300-350 ezer ember dolgozik direkt módon az ifo-ban, több mint 1000 utazási vállalkozás működik

- az ifo:

→ vállalkozásélénkítő,

→ területfejlesztő,

→ innovációfejlesztő hatással bír,

→ húzóágazatnak számít

- ezenkívül kihivást jelent a helyi szolgáltatókkal szemben:

→ ezeket minőségileg + mennyiségileg fejlszteni kell

- kihívást jelent az infrastruktúra fejlesztére és a környvédelemre

- támogatja a helyi termékek előállítását

Az 5 legfontosabb hatása a turizmusnak:

- fizetési mérleg javítása - kiegyenlítési

- foglalkoztatási - jöveledemtermelési és elosztási

- termelési és értékesíti funkció