Napjainkban az idegenforglomban a fejlődő országok további erősödése tapasztalható

 • számukra a turizmus pozitiv tényező
 • devizabevételt hoz
 • gyorsítja az infrastruktúra fejlődését
 • munkahelyeket teremt
 •  hozzájárul a népek közötti kölcsönös megértéshez
 • Európában a legnagyobb fogadóországnak Franciaország számít (évi 70 millió turista) → de Spanyolország és Olaszország is egyre megközelíti ezt a számot
 • a küldőországok közül Németország az első → de kiutazók száma egyre csökken ( stay at home mozgalom miatt)
 • osztrákok 46 %-a utazik külföldre → erősödik az aktiv üdülési forma
 • angolok számára a 3 S a legfontosabb ( sun, sea, sand)
 • olaszok leginkább a „csináld magad utak” hívei

Európa kiemelt szerepet játszik az idegenforgalomban a következő pozitív tényezők miatt:

 • rendkivül változatos természeti kép
 • gazdag műemléki adottság
 • kulturális sokszinűség
 • turizmus minden ága itt fejlődött ki
 • fejlett infrastrukturális hálózat
 • fejlett belső turizmus
 • a jövőben viszont egyre több ország kezdi követni és beérni Európát → igy lehet hogy szerepe a világturizmusban csökkeni fog

Egy sváci felmérés szerint a főbb küldőországok ( Németország, Olaszország, Svájc) tendenciái a következők:

 • tendencia a közelség és az otthonosság felé → otthonos környezetbe irányuló gyors környezetváltoztatás
 • a presztízst adó fogyasztási célokhoz → márkák szerepe egyre nagyobb
 • a többszörös választási lehetőségre → „mind….. mind” fogyasztók – a legnagyobb választékot akarják, de nem mindig veszik igénybe
 • tendencia a belső értékekhez való orientálódáshoz
 • növekszik a kultúrafogyasztás, fokozódik a környezet iránti fogékonyság
 • keresik az egészség megóvását szolgáló kínálatot

WTO (World Tourism Organisation) előrejelzések szerint:

 • a jövőben egyre több lesz az emberek diszkrecionális jövedelme (gyorsabban akarják elkölteni)
 • új és speciális formák jelennek meg a turizmusban (szelíd turizmus, agroturizmus)
 • fogyasztók magatartása is megválozik: → ökológiai tudatuk megnő
 • környezetvédelemnek megnő a jelentősége
 • modern technika térhódítása, a számítógépes foglalási rendszerek erősödnek
 • fejlődés Kelet-Európában lesz a legdinamikusabb → 2010-re 1 milliárd turistaérkezéssel és 950 milliárd USD bevétellel számolnak
 • napjainkban Magyarország tranzitország → a turizmusból származó bevétele majdnem annyi mint a turizmus kiadásai
 • tranzit jelleg → abból adódik, hogy az ország kelet-nyugati illetve észak-déli áramlások találkozásánál fekszik → jelentős átutazó forgalmat biztosít
 • Magyarország sok vonzerővel rendelkezik (gyógy-termálfürdő, népszokások-hagyományok, természeti adottság) → DE! gyengeségek (rossz közbiztonság, ár-érték arány nem mindig megfelelő) miatt fennáll a veszély hogy a belföldi turizmus továbbra is válságban marad / konkurens területek nyernek teret

Állami szabályozás szerepe:

 • állam megfelelő turizmuspolitika kialakításával segítheti, fejlesztheti az idegenforgalmat
 • turizmuspolitika alatt: a turizmus tudatos támogatását és alakítását értjük → mely a közösségek részéről nyilvánul meg a turisztikai vonatkozású adottságok befolyásolásával
 • tehát a turizmus fejlesztésével kapcsolatos távlati célok együttese
 • a tudatos fejlesztést helyezi előtérbe (ez mérsékli az idegenforgalom nem kivánatos negatív hatásait – pl. környezetrombolás
 • meghatározó tényezői: → természeti → társadalmi → gazdasági → jogi tényezők → közlekedéstechnika → általános technikai fejlettség

A turizmuspolitika eszközei a következők lehetnek:

 • gazdasági eszköz: állami támogatás, adókedvezmény
 • társadalmi – kommunikatív: stay at home mozgalom
 • jogi: rendelkezések tilalmak
 • technikai: szállítóeszközök, létesítmények állapotellenőrzése
 • gyógyászati
 • rendészeti: építési, egészségügyi intézkedések

Az állam turizmuspolitikájának hordozói:

 • közgjogi testületek: állam, megyék, városok
 • magánjogi intézmények: szakmai szövetségek
 • akcióközösségek → idegenforgalomhoz közel álló képviselők

A gazdaságpolitika elsődlegesen az ország és a nép anyagi jólétének emelésére irányul → igy a turizmuspolitika ezen belülkiemelt szerepet tölt be

 • az idegenforgalom ugyanis több pozitiv funkciót lát el ennek érdekében :

→ fizetési – mérleg funkció → foglalkoztatási → kiegyenlítési → jövedelmtermelési