Turisztikai kereslet

A turistáknak az a képessége, hogy különböző, meghatározott mennyiségű turisztikai terméket megvásároljanak. A turista, aki az idegenforgalmi szolgáltatáscsomagot igénybe veszi, sokoldalú szükségletekkel és motivációval rendelkezik.
A szükséglet a hiány érzéséből fakad és az emberben vágyat és igényt ébreszt ezen érzés legyőzésére. Kereslet lesz belőle.

Maslow piramisa:
alapszükségletek => társadalmi szükségletek (biztonságérzet) => önalakítás (emberi kapcsolatok) => önmegvalósítás.
Az önmegvalósítás alapját a szabadidő, a sport, a turizmus, stb. képezik. A turizmusban az emberek a pihenési, gyógyulási és utazási szükségleteiket, valamint a társasági élet iránti igényüket elégítik ki.
A motiváció a tevékenység során ható azon okok összessége, amelyek az egyéni magatartást mozgatják és szabályozzák. Az egyes motivációkat nehéz egymástól elhatárolni, ezek lehetnek tudatosak v tudatalattiak és erősen ki vannak téve külső hatásoknak.

Motivációcsoportok a következők

 • Fiziológiai (tőlünk függ: endogén): pihenés, gyógyulás, regeneráció, sport
 • Pszichikai (rajtunk kívülálló: exogén): szórakozni vágyás, élményszerzés, kitörni a mindennapokból
 • Társadalmi: társasági kapcsolatok, rokonok, barátok, munkahelyi kapcsolatok, klubturizmus
 • Kulturális: művészeti, vallási érdeklődés, új országok, kultúrák megismerése, tanulás, élményturizmus
 • Sztátusz -és presztizs: személyes kibontakozás, elismerés

A mai ember viselkedését, gondolkodását döntően társadalmi környezete formálja.
A turisztikai kereslet nagyságát elsősorban a jövedelmi és vagyoni viszonyok, illetve a kínlati ár határozza meg.
Ár és jövedelem (ár- és jövedelemrugalmasság).

Árfolyam-érzékenység

A nemzetközi aktív idegenforgalom jelentőségétől függően meghatározzák a keresletet (árszintet pozitívan csökkentik vagy negatívan drágítják):
 • belföldi szolgáltatások árszintje
 • valutaváltási árfolyamok

Jövedelemrugalmasság

belföldi idegenforgalmi kereslet jövedelemrugalmassága 1 alatt van: a jövedelem a viszonylagos változása az idegenforgalmi keresletre aránytalanul kis hatással van
 • az idegenforgalmi luxus igényeket kielégítő áruból létszükségleti áruvá alakult
 • a turizmus alakulását azok az emelkedő jövedelmek befolyásolják a legjobban, amelyek még lehetővé teszik a magasabb igényeket kielégítő áruk megvételét 

Árrugalmasság

 • általánosan csökkent az ifo szükségleti cikké való alakulásával
 • turista kompenzálhat áremelkedés esetén: szállás és közlekedési ráfordítások tekintetében
 • gazdaságon kívüli, pl. pszichológiai körülmények (politikai, gazd.-i okból való elbizonytalanodás), pl. szept 11.
 • függ a jövedelmek nagyságától és a mindenkori gazdasági helyzettől
 • rendkívül árérzékeny a szállás, míg a többi összetevő (pl. kulturális látványosság) kevésbé

Turizmus Magyarországon

 • a ’90-es években a turisták száma elérte a 20 millió főt és kb 40 millió látogatót fogadunk évente
 • a bejövő turisták által elköltött pénzből a bevétel: 2,5 milliárd dollár, a GDP-ben a tur bevételek aránya 4,5 %
 • kiutazások, célország: 15. hely (7,1 millió európai turista), Kelet-Európában Mo. az 1.
 • ’99: 12. hely nemz.közi tur rangsorban, bevétel: 38. hely
 • 2002: GDP: 10,4%
 • 2002: 30, 7 millió vizitőr Mo.-ra , ker szállhely: 5,9 millió vendég, 18 millió vendégéjszaka

Magyarország vonzerői a SWOT analízis szerint

 • kedvező földrajzi fekvés, központi: Kárpát-medence (védelem a természeti katasztrófák esetén, kivéve: folyók)
 • sajátos vonzerők (kultúra, természeti értékek, borvidékek, rokoni kapcsolatok)
 • jó adottságok a gyógy-és termálvizek, a vadászat, a horgászat és bizonyos versenysportok tekintetében
 • gazdag flóra és fauna
 • élő, 1000 éves múlttal rendelkező lovaskultúra
 • tartós perspektíva a hivatásturizmusban
 • aktív tudományos élet (n.k. konferenciák háttere)
 • gazdag történelmi múlt, jeles évfordulók, történelmi értékkel bíró városok
 • világörökség helyszínek
 • kis távolságokon belül elérhető attrakciók
 • vendégbarát kép
 • hídszerep: kultúrák között, gazd
 • építészeti emlékek
 • jellegzetes gasztronómia, kiváló borok
 • dinamikusan bővülő gazdaság
 • állam szerepvállalása a turizmusban

Az Országos Középtávú Turisztikai Marketingstratégia 1996-2000 4 termékcsoportot emelt ki:

 1. üzleti utazás: hagyományos üzleti út, vásárok, konferenciák, incentive-ek, Budapesten
 2. wellness: vidéki pihenés, nyári sportok, gyógyfürdők területén és vidéken
 3. speciális érdeklődésűeknek: körutazás, városlátogatás, események, vadászat
 4. vízparti: napsütés és vízpart, kempingezés, gyermek és ifjúsági, családi turizmus, Balatonon és folyók, tavak mentén

A Magyarország iránti turisztikai kereslet jellemzői

 • napjainkban a keleti turisták száma, az összlátogatók száma csökken, a bevásárló és kirándulóturizmus növekszik
 • július közepe – augusztus közepe csúcsidőszak, az ország tipikusan egyszezonú
 • szálláshelyek kihasználtsága változó
 • tipikus forgalmi kereszt az utasok számára: ÉNy – DNy – ÉK – DK –i kapuk
 • fő küldőországok: Németo, Ausztria, Hollandia, Lengyelo
 • Bp rendelkezik a vendégforgalom 70 %-val, egyéb kiemelt üdülőkörzetek: Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar
 • A vendégkört tevékenység és belső motiváció alapján csoportosíthatjuk:
 • Tevékenység alapján:
 • pihenő
 • élménykereső
 • mozgást kereső
 • kalandkereső
 • tanulni vágyó üdülők
 • Belső motiváció alapján:
 • aktív élvhajhászok
 • tendenciaérzékenyek
 • családosok
 • csak pihenők
 • legkiemelkedőbb a gyógy-és termálturizmus, a konferenciaturizmus
 • a külföldiek 28%-a üdülési, nyaralási, gyógyulási szándékkal;23%-a bevásárlás céljából; 16%-a rokonlátogatás; 12%-a hivatalos célból jön Mo.-ra.

Idegenforgalmi fogadóképesség

A környezet idegenforgalmi adottságaira épülő, céltudatosan megvalósított idegenforgalmi létesítmények, szolgáltatási lehetőségek együttes halmaza, amelyek az aktív idegenforgalom lebonyolításának feltételei. Ezek a következők:
 1. infrastruktúra
 2. elszállásolási lehetőség
 3. étkezési ellátás
 4. kereskedelmi hálózat
 5. szórakozási, sportolási, kulturális lehetőségek
 6. egyéb szolgáltatások
Az idegenforgalmi fogadóképességnek az elszállásolás a legfontosabb eleme. A kereskedelmi szálláshelyek főbb csoportjai: szálloda, fizető vendéglátás, második lakás v hétvégi nyaraló.
A turizmusban a legkülönbözőbb típusú étkezőhelyekre van szükség, s ezek teljes választékát olyan helyeken is ki kell építeni, amelyek sok turistát fogadnak egy adott időegység alatt. (Gyorsétkeztetési hálózat, nemzeti, tájjellegű éttermek.)
A szórakozási, sportolási lehetőségek létesítményei a fogadóképesség kiegészítő elemei, gazdagítják a turisták programját és növelik a turizmus bevételét.
Az idegenforgalmi fogadóképesség körének egyes elemei egymást feltételezik, ill kiegészítik, együttesen biztosítják a turizmus folyamatának fogadási feltételeit.

Magyarország idegenforgalmi fogadóképessége

 • Magyarország egyre több szállodával rendelkezik, több közülük nemzetközi szállodaláncokhoz tartozik, viszont ezek főleg a fővárosban találhatók.
 • A vidéki szállodákat mindenképp fejleszteni kellene, h a külföldiek ne csak Bp.-et látogassák meg. Így vidéken is különböző jellegű, magas minőségű szállodákat kellene működtetni (gyógy, konferencia).
 • Az egyéb ker szállhelyek (kemping, falusi vendéglátás) is fejlesztésre szorulnak, és szükséges lenne az emberek hozzáállását is megváltoztatni.
 • A jelenlegi helyzetet elemezve megállapítható, h a szállodák nagy része 10-30 %-a, magántőke beáramlása a kisebb szállodák és panziók létrehozásánál jelentkezik.
 • A nagyobb szállodákban szinte mindenhol bevezetésre kerültek a számítógépes helyfoglalási és adatfeldolgozási rendszerek.
 • Előtérbe került a szállodai személyzet továbbképzése, tréningje és nyelvismeretük bővítése, amely elengedhetetlen a megfelelő szintű szolgáltatás nyújtásához.
 • Mo.-on különböző nemzetközi szállodaláncok tagszállodái is megtalálhatók, amelyek magas bevételt hoznak állandó vendégkörükkel (Accor, Intercontinenal, Hyatt, Marriot).