A baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság feltételei

Baleseti rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

 • munkaképességét 67%-ban túlnyomóan üzemi baleset következtében elvesztette és
 • rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél.

Baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult az is, aki

 • munkaképességét 57%-ban szilikózis, azbesztózis következtében vesztette el, és
 • nem dolgozik, vagy
 • szilikózisveszély-mentes, azbesztózis-mentes munkakörben, illetőleg munkahelyen
  • nem rendszeresen dolgozik, vagy
  • keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél.

A baleseti rokkantsági nyugdíj megállapításának nem feltétele, hogy

 • a munkaképesség-csökkenés kizárólag balesetből származzon,
 • a megállapított munkaképesség-csökkenés legalább egy évig fennálljon, valamint
 • a szolgálati idő megszerzése

A baleseti rokkantsági nyugdíj összege

A baleseti rokkantsági nyugdíj összege a meghatározott rokkantsági csoportok sorrendjében a havi átlagkereset 60 – 65 – 70%-a.
A baleseti rokkantsági nyugdíj összegét a rokkantsági nyugdíj megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint, vagy ha az kedvezőbb, az igénylő kérelmére a balesetet megelőző egy évi nyugdíjjárulék alapját képező kereset alapján kell meghatározni.

A nyugdíjjogosultság megszűnése

A baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha

 • a nyugellátásban részesülő személy túlnyomóan üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés következtében kialakult munkaképesség-csökkenése a 67 – szilikózis miatt az 50 %-ot már nem éri el, vagy ha
 • a nyugdíjas rendszeresen dolgozik és keresete 4 hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet megrokkanás előtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne. A baleseti sérült részére ebben az esetben – a baleseti rokkantsági nyugdíj helyett – 4. fokozatú baleseti járadékot kell megállapítani.

Újabb üzemi baleset esetén valamennyi baleset következményét együttesen kell figyelembe venni. A baleseti rokkantsági nyugdíjat a korábbi és az újabb üzemi balesetre irányadó átlagkeresetek közül a kedvezőbb alapján kell megállapítani.