Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

 • egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét 67%-ban elvesztette, és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható
 • a szükséges szolgálati időt megszerezte és
 • rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereseténél.

Fenti 3 feltétel együttes fennállása esetén állapítható meg a rokkantsági nyugdíj.

A rokkantsági nyugdíj mértéke függ:

 • a megrokkanás időpontjában betöltött életkortól
 • a nyugdíj megállapításáig szerzett szolgálati idő tartamától
 • a rokkantság fokától.

Az a rokkant személy, aki

 • a 45. életévét, illetőleg 1993.07.01. előtt az 55. életévét már betöltötte és legalább 10 évi,
 • 1993.06.30-át követően és 2009.01.01. előtt az 55. életévét betölti és legalább 15 évi

szolgálati idővel rendelkezik, rokkantsági résznyugdíjra jogosult.
A rokkantsági nyugdíjra jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől a rokkantság az orvosi bizottság véleménye szerint fennáll. Ha az orvosi bizottság a megrokkanás időpontjáról nem nyilatkozott, a megrokkanás időpontjának az igénybejelentés napját kell tekinteni. Ha az igénylőnek eddig az időpontig nincs meg a szükséges szolgálati ideje, akkor a rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szükséges szolgálati idő megszerzését követő nappal nyílik meg.
Amennyiben a rokkant személy a szükséges szolgálati időt megszerezte, a rokkantsági nyugdíjra jogosultság azon a napon nyílik meg, amelytől

 • munkaviszonyban már nem áll, és táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül, vagy
 • munkát rendszeresen nem végez, és táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül, vagy
 • lényegesen kisebb keresetet biztosító munkakörben dolgozik.