Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

 • A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások
 • Gyógykezelés céljából végzett ellátások
  • Háziorvosi ellátás
  • Fogászati ellátás
  • Járóbeteg-szakellátás
  • Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás
 • Egyéb egészségügyi szolgáltatások
  • Szülészeti ellátás
  • Orvosi rehabilitáció
  • Betegszállítás, mentés

A biztosított által részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

A biztosított részleges térítés mellett jogosult

 • 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülékre;
 • a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlásra;
 • kizárólag beutalóval igénybe vehető ellátás beutaló nélküli igénybevételére, ha azt az azonnali ellátás szükségessége nem indokolja;
 • az ellátás más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál történő igénybevételére, mint amelynél a beutaló orvos azt kezdeményezte;
 • saját kezdeményezésére az ellátás 19. § (1) bekezdésében foglaltaktól - többletköltséget okozó - eltérő tartalommal történő igénybevételére;
 • amennyiben a szolgáltatónál az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak saját kezdeményezésére
  • egyéni igényei szerinti étkezésre,
  • az egészségi állapota által nem indokolt, a 14. § (2) bekezdés f) pontjától eltérő, az intézmény e célra kijelölt részlegében magasabb színvonalú elhelyezésre;
 • amennyiben állapota indokolja az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is;
 • az egészségügyi miniszter rendeletében foglalt esetekben szanatóriumi ellátásra;
 • az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra.