A Tbj. 5§-a (1) bekezdésének g) pontja szerint e körbe tartoznak a bedolgozók, a megbízási szerződés alapján egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jellegű jogviszonyban, illetve segítő családtagként személyesen munkát végző személyek, valamint 2002. december 31-ig a felhasználási szerződés alapján munkát végzők is.

  • A bedolgozók
  • A megbízási jogviszonyban munkát végzők
  • A vállalkozási jellegű jogviszonyban munkát végzők
  • A felhasználási szerződés alapján szerzői díjazásban részesülők
  • A segítő családtagok
  • A választott tisztségviselők

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, díjazás ellenében személyesen munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni, és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. Havonta kell elbírálni, hogy az e tevékenységekből származó járulékalapot képező jövedelem eléri e a megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30%-át.
A biztosítás – a jogviszony időtartama alatt – akkor is fennáll, ha az adott személy

  • táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban
  • gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban

részesül.

Ha a díjazást nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként vagy a tevékenység befejezését követően fizetik ki, a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor kell elbírálni. Ha az így megállapított díjazás napi összege eléri vagy meghaladja az megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 1%-át, a szerződés, illetőleg a díjfizetés időtartamára a biztosítás fennáll.