Munkaviszony keletkezésének általános szabályai

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A bármilyen időtartamra szóló, akár az egynapos munkavégzésre vonatkozó munkaszerződést is írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.
A munkaszerződés, ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, csak az engedély beszerzését követően köthető meg.

Munkaszerződés kötelező elemei

  • a személyi alapbér
  • a munkakör
  • a munkavégzés helye
  • ha a munkaszerződés határozott időre kerül megkötésre, a határozott idő rögzítése
  • a felek neve
  • a felek munkaviszony szempontjából lényeges adatai

A kártérítés szabályozása

A leltárfelelősség szabályozása

A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik.
Leltárhiány: az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány.