Családi pótlékra jogosult:

  • a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám saját háztartásában nevelt gyermekre tekintettel
  • a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy bűntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel
  • a szociális intézmény vezetője intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel,
  • a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha utána 18. életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak.

Családi pótlékra jogosító gyermekek köre

  • a még nem tanköteles
  • tankötelezettsége megszűnéséig a tanköteles
  • a középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató és az alábbiakban felsorolt életkorú