A társadalombiztosítás egészségbiztosítási ágazatának keretén belül a biztosított személy állampolgárságától függetlenül egészségügyi szolgáltatásokat és pénzbeli ellátásokat vehet igénybe.
Az egészségbiztosítási ellátások teljes körére kizárólag a biztosítottak jogosultak. A teljes körű biztosítottakkal szemben azonban vannak olyan személyek is, akik csak a társadalombiztosítás egyes ellátásaira szerezhetnek jogosultságot.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

Az egészségügyi szolgáltatásokra alapvetően az jogosult, aki társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthető, illetve a biztosított személy eltartott, közeli hozzátartozója. Az a aszemély, aki a társadalombiztosítási jogszabályban előírtak szerint nem jogosult egészségügyi szolgáltatásokra, szociális rászorultságára hivatkozással kérheti jogosultságának megállapítását.
Az önkormányzat polgármestere hatáskörében az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

  • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
  • aki egyedül él és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát

nem haladja meg, továbbá nem rendelkezik vagyonnal.
A szociális rászorultság igazolásáról a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki, melynek érvényességi ideje legfeljebb egy év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét, taj-számát, a rászorultság tényét, valamint az igazolás érvényességi idejét.