A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor, megszüntetésekor köteles

 • biztosítani a munkakör-átadás és az elszámolás feltételeit
 • a munkavállaló utolsó, munkában töltött napjn kifizetni a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságait
 • a munkavállaló utolsó, munkában töltött napján kiadni számára a munkaviszonyra vonatkokzó szabályban és az egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

A jogellenes munkáltatói munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezménye

 • a munkavállalót – kérelmére – eredeti munkakörében kell tovább foglalkoztatni
  A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, feltéve, ha a munkavállaló továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el. A munkavállalót a munkáltató kérelme ellenére is eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, ha
  • a munkáltató intézkedése a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe, a hátrányos megkülönböztetés tilalmába, illetve felmondási védelembe ütközik, vagy
  • a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselőre előírt munkajogi védelemben részesülő munkavállaló munkaviszonyát a szakszervezet véleményének kikérése nélkül szüntette meg.
 • ha a munkavállaló nem kéri, vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót a munkavállaló legalább 2, legfeljebb 12 havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi.
 • Akár eredeti munkakörében foglalkoztatják tovább a munkavállalót, akár nem, meg kell téríteni elmaradt munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Nem kell megtéríteni a munkabérnek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét ami máshonnan megtérült. A munkavállalót, ha munkaviszonya nem rendes felmondással szűnt meg, megilleti a felmentési időre járó átlagkeresete és a rendes felmondás esetén járó végkielégítés is.