Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

  • az a nő, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson vett részt
  • az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték,
  • a gyám, ha a gyermek a születését követően 180 napon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy a terhesgondozásról szóló igazolást nem kell az igényhez csatolnia.
Az anyasági támogatás a szülő nőt akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.
Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás feltételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

Összege

Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával.