Megszűnik a rokkantsági nyugdíjra a jogosultság, ha

  • a nyugdíjas már nem rokkant, vagy
  • rendszeresen dolgozik, és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet a megrokkanás előtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne.

Ha a nyugdíjas az orvosi szakvélemény szerint már nem rokkant, a rokkantsági nyugdíjat az arról szóló határozat keltét követő második hónap első napjától kell megszüntetni.
Feléled a megszüntetett rokkantsági nyugdíjra jogosultság szolgálati idő tartamától függetlenül, ha a jogosultság feltételei a megszüntetés után öt éven belül ismét bekövetkeznek. A jogosultat ez esetben a nyugdíj megszüntetését követő emelések, kiegészítések is megilletik.
Az, aki az öregségi nyugdíjra jogosító életkort még nem töltötte be – ide nem értve a korkedvezményre jogosultat – feléledés helyett kérheti rokkantsági nyugdíjra jogosultságának új igényként történő elbírálását. Ez esetben a korábban és a nyugdíjasként szerzett szolgálati időt kell figyelembe venni.
Ha a rokkantsági nyugdíjas állapotváltozás miatt más rokkantsági csoportba kerül, rokkantsági nyugdíja mértékét ennek megfelelően módosítani kell.
A rokkantsági nyugdíjat állapotváltozás esetén rokkantsági csoportként annak a rokkantsági nyugdíjnak 5%-val kell emelni vagy csökkenteni, amely a rokkantat az állapotváltozás időpontjában megilleti.