A családi pótlék a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam által nyújtott, havi rendszerességgel járó támogatás.

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, gyámot is, aki saját maga vagy házastársa, élettársa

  • közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs
  • vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül
  • rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj összegét, továbbá egyéb jövedelme nincs
  • nyugellátásban, átmeneti járadékban részesül, és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, továbbá egyéb jövedelme nincs
  • időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs
  • a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nincs