A tny. hatálya kiterjed:

 • a Tbj. Szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra,
 • az e törvényben meghatározott saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyekre
 • a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekre, ideértve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóságot és a GYSEV Rt-t.

Saját jogú nyugellátás

 • öregségi nyugdíj
 • rokkantsági nyugdíj
 • baleseti rokkantsági nyugdíj

Hozzátartozói nyugellátás

A tb nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Tv. az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően a biztosított, illetőleg a volt biztosított elhalálozása esetén annak hátramaradt hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít.

 • özvegyi nyugdíj
 • árvaellátás
 • szülői nyugdíj
 • baleseti hozzátartozói nyugellátások

13. havi nyugdíj

Jogosult az a személy, aki

 • a tárgyévet megelőző év egy napján és
 • az ideiglenes özvegyi nyugdíj kivételével a tárgyév november hónapjában tb nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásban részesült.

A szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított nyugellátásnál a magyar jogszabályok szerint elismert szolgálati idő tartamának megfelelő arányos részt kell a 13. havi nyugdíj kiszámításánál figyelembe venni.
Összege megegyezik a tárgyév november havi nyugellátás összegével,
Minden évben novemberben kell folyósítani.