{autotoc}

Monetáris politika fogalma

Olyan pénzügyi politika és annak gyakorlata, mely a pénz- és tőkepiacon a pénz- és hitelkínálat, valamint a pénz- és hitelkereslet befolyásolására irányul, megteremti és megőrzi a pénzügyi egyensúlyt elsősorban a nemzetgazdaság stabilitása érdekében, továbbáelősegíti a nemzeti fizetőeszköz vásárlóerejének védelmét és biztosítja a gazdasági növekedést.

A monetáris politika megteremtése a jegybank feladata.

A MNB a pénz és hitelkereslet és kínálat alakítására többféle fix és változó kamatszintet alkalmazhat:

 • jegybanki alapkamat (irányadó kamatláb)
 • üzleti (piaci) kamatláb (ha a bankok év közben hitelt vesznek igénybe)
 • kedvezményes, vagy preferenciális kamatláb (mértéke alacsonyabb a jegybanki alapkamatnál)
 • napi pénzpiaci kamatszint (a nyílt piaci műveletek végzésekor alkalmazzák)

A monetáris politika eszközei

Azok az eszközök, amelyek képesek a monetáris politika célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő hatásokat kifejteni.

 • Kötelező jegybanki tartalék
  • Alapja a hitelintézet összes forint- és devizaforrása. Mértékét az MNB határozza meg, amely mérték befolyásolja a hitelintézetek számlapénz-teremtő képességét.
 • Refinanszírozás
  • Értékpapírok leszámítolását, refinanszírozási- és egyéb hitelek nyújtását, és értékpapír-ügyletek kötését foglalja magában. Ide tartozik:
   • Leszámítolás
   • Viszontleszámítolás
   • Refinanszírozási hitel: a hitelintézetek hitelnyújtási, számlapénz-teremtési képességét növeli
   • Likviditási hitel: elősegíti a hitelintézet átmeneti fizetési problémáit
   • Folyószámlahitel: lehetővé teszi, hogy a hitelintézet a központi banknál lévő számlabetétjét meghaladó összegben adjon fizetési megbízást a számlavezető központi banknak
   • Lombard hitel: jegybankképes értékpapír-fedezet mellett nyújtott hitel
   • Nyíltpiaci műveletek: a piacképes értékpapíroknak a jegybank által irányított adásvétele
   • Kamatszabályozás: a jegybankpénz árának meghatározása, változtatása
 • Pénzkibocsátás
 • Árfolyampolitika

  • külföldi pénznem Ft-ra szóló árfolyam jegyzése, illetve
  • a Ft külföldi pénznemre szóló árfolyam jegyzése

  Árfolyam megállapítása: az euro árfolyama alapján történik.

  Árfolyampolitika alkalmazása

  • árfolyam leértékelése: export növelő, import fékező hatású
  • árfolyam felértékelése: import ösztönző, export korlátozó hatású

  Az alkalmazott módszer az árfolyamok csúszó leértékelése.

  Kamatpolitika

  Kamatpolitika fajtái

  • hitelkamat
  • betéti kamat

  Jegybanki alapkamat nagysága változó

  • Magyar Nemzeti Bank határozza meg
  • Magyar Közlönyben teszik közzé
  • 2009. január 20-tól 9,50%

  Jegybanki alapkamat mechanizmusa

  • jegybanki alapkamat nő, akkor a kereskedelmi bankok hitelkamata is nő, így kevesebb hitelt vesznek fel és ez a gazdaság fejlődését hátráltatja
  • jegybanki alapkamat nő, akkor a kereskedelmi bankok betéti kamatlába is nő, ezért érdemes a bankoknál betétet elhelyezni, így csökken a forgalomban levő pénz mennyisége és a gazdaság fejlődése lelassul

  Kamatpolitika hatása

  • piaci kamatlábak változnak
  • hitelpolitika befolyásolása
  • a bankokat orientálja

  Kamatpolitika formái

  • alapkamat
  • változókamat
  • rögzített kamat
  • napi pénzpiaci kamat
  • kedvezményes kamat
  • büntető kamat
  • mozgókamat
  • piaci kamat felső határának előírása