Társadalmi jellemzők Referenciacsoport: azok a csoportok, amelyek az ember attitűdjére vagy magatartására közvetlen vagy közvetett hatással vannak. Elsődleges és másodlagos csoport. Aspirációs és aszociális  csoport. Család: a legnagyobb hatású referenciacsoport, orientációs család és saját család. Társadalmi szerepek és státuszok: az ember számos csoportnak lesz tagja élete során, az ezekben elfoglalt pozícióját határozzuk meg ezekkel a fogalmakkal.
Személyes jellemzők Kor- és életciklus szakasz, Foglalkozás, Gazdasági körülmények: befolyásolja a szabadon elkölthető jövedelem nagyságát, a hitelfelvételi lehetőségeket, az életmódot (költekező vagy takarékos).

Életmód: az egyén tevékenységében, érdeklődési körében és nézeteiben tükröződik.Személyiség és én-kép: az egyén sajátos pszichológiai jellemzőinek összessége (önbizalom, dominancia, autonómia, tisztelet, védekező/alkalmazkodóképesség), én-kép: tényleges én-kép, ideális én-kép, mások által alkotott kép.
Pszichológiai jellemzőkMotiváció: Maslow motivációelmélete.
Észlelés: a motivált egyén kész a cselekvésre, de cselekvésének jel-legét meghatározza a helyzet észlelésének módja. Az észlelés olyan folyamat, amelyen keresztül az egyén osztályozza, rendszerezi és lefordítja a külvilágból érkező információkat. A folyamat: szelektív figyelem, szelektív torzítás és szelektív emlékezés.
Tanulás: az egyéni magatartás módosulása. Ha erős ösztönzéseket, motivációt befolyásoló hatásokat és pozitív megerősítéseket alkal-mazunk, növelhető a termék iránti kereslet .
Gondolkodásmód és attitűdök: értékelések, érzések, cselekvési tendenciák.