Kulturális jellemzők: a fogyasztói magatartást legmélyebben és legerősebben befolyásoló tényezők. Kultúra: értékek, felfogások, célok és magatartás-formák. Az ember a szocializáción keresztül a családban és a számára kulcsfontosságú intézményekben sajátítja el ezeket. Szubkultúra: nemzetiségi, vallási, faji, földrajzi csoportok.
Társadalmi osztály: a társadalom viszonylagosan homogén és tartós tagozódása, amely hierarchikus felépítésű, és az egyes osztályok tagjai hasonló érték-, érdek-, és magatartásnormákkal rendelkeznek.