Fogyasztói eladásösztönzés: fogyasztók kiskereskedelem általi ösztönzése.

  • Törzsvásárlók: használatra ösztönöz
  • Új fogyasztók: kipróbálás.

Eszközei: Árubemutatással, kínálással és használattal való árubemutatás, árengedmények, (Eladás közbeni szolgáltatások)
Áruminta, Árukapcsolás, Vásárlási utalvány, kupon, Ajándék, ingyenes csomag, jutalom
Fogyasztói versenyek, nyereményjátékok, Kóstolás
Fogyasztók szolgáltatók általi ösztönzése
Kereskedői eladásösztönzés
Eladók eladási ösztönzése
Kereskedelmi vállalkozások vásárlásának ösztönzése: Eszközök és módszerek A kereskedelem informálása, az alkalmazottak kiképzése, továbbképzése (tájékoztató kiadványok, találkozók /konferenciák, szimpóziumok szervezése, információs szolgálat, közvetlen anyagi ösztönzők, eladószemélyzet kiképzése, árube-mutató, kiállítás és vásár), Tanácsadás az eladástér kialakításához, Árakhoz fűződő tanácsadás, Kommunikációs tanácsadás, Kereske-delem motiválása (verseny kiírása, kirakatverseny, stb.)