Közvetlen hatás: a Desztinációs Marketing Szervezet marketingkommunikációs tevékenysége

Közvetett hatás: a turisztikai piac szereplőinek marketingkommunikációs tevékenysége

Független hatás:

  • hírek a desztinációról- TV műsorok, filmek
  • rokonok, barátok, ismerősöktől kapott információk